Valutor i sociala medier?

Hade ursprungligen inte tänkt hålla någon session på knytkonferensen Sweden Social Web Camp i år men man efter en session som Matter höll om innehållsmarknadsföring bestämde Micke Kazarnowicz och jag att fortsätta på temat. Vi ville veta vilka strategier som finns för att undvika räknandet av likes som bästa, främsta och viktigaste mätmetod. Vi ville grotta lite i hur man får resonans för andra valutor för den aktivitet man väljer att genomföra.

Vi inledde båda med varsin kort reflektion om andra sätt att mäta än att bara fokusera på likes. Jag nämnde tre exempel:

Exempel 1:

Polisen i sociala medier. I den utvärderingen jag gjort av Polisens närvaro i sociala medier har det centrala i mätningen handlat om att utgå ifrån och återkoppla till de fyra mål Polisen har för sin närvaro i sociala medier. Det är mot det som närvaron ska utvärderas och det är mycket mer komplext än att bara mäta antal Facebookgillanden eller retweets på Twitter.

  1. Att vara tillgängliga där många människor är och på så sätt öka tryggheten
  2. Att nå ut med brottsförebyggande information för att minska brottsligheten
  3. Att berätta om Polisens arbete för att öka tryggheten och stärka förtroendet
  4. Att nå ut med att Polisen vill ha tips för att lösa brott

Här kan ni läsa hela utvärderingen, ”Polisens närvaro i sociala medier”.

Exempel 2:

Sitt med Dawit, den manifestation vi arbetade med i Almedalen i år för den svenske journalisten Dawit Isaak. Ett arbete som premierades med utmärkelsen ”Hetast i Almedalen”. Inte heller här kan resultatet mätas i antalet sociala mediereaktioner genom att räkna instagrambilder, tweets eller Facebookreaktioner. Det handlade om att skapa förnyad energi i arbetet med att få Dawit Isaak fri och där kärnan i arbetet på plats var den upplevelse de 252 person som deltog fick av 15 minuters besök i en ”replika” av Dawit Isaaks cell.  Vi ville i  Almedalen skapa ett allvarligt rum för medkänsla i och runt den cell som ställts upp. I cellen gavs ett utrymme för deltagarna att visa medkänsla för det Dawit Isaak genomlider 24/7 genom att de under 15 minuter kunde reflektera i ett mörkt rum och det väckte ofta starka reaktioner. Man satt med Dawit mentalt.

Arbetet mäts i reaktioner från de som deltog och deras fortsatta arbete i frågan, mediegenomslag och allmän uppmärksamhet för frågan om Dawit Isaak. En del av arbetet handlar också om att utvärdera vilka som faktiskt deltog och vad de gör under hösten. Den förnyade närheten till Dawit Isaak kan leda till fortsatt kunskapsspridning om hans fall och situation och/eller gnom nya beslut av de opinionsbildare som deltar.

Vi hade kunnat fokusera på sociala medier och t.ex. siktat på att öka antal tweets ytterligare genom att t.ex. pusha ut tweets som sedan hade kunnat retweetas av alla inblandade i kampanjen för att få flest tweets i Almedalen och verkligen dominera i det digitala flödet runt Almedalen.

Exempel 3:

Maersk Line – jag har skrivit utförligt om vad Maersk Line gör tidigare. Nämnde dem som exempel i detta sammanhang eftersom de t.ex. hittat en valuta för att mäta Facebook där de gav ett gillande en poäng, en kommentar det dubbla värdet och en delning var värd gånger fyra så mycket. Hur enas man om något sådant och vad har ni för erfarenheter av att styra bort från likes som enda värde frågade jag sedan publiken.

Efter det gav Micke exempel på hur han arbetat med detta i olika sammanhang och berörde  bland annat ett liknat poängsystem och ett annat baserat på passion bland de som interagerar. Vi berörde också detta med att mätning av likes etc inget säger om vilka slags reaktioner det är och att analysen av innehållet i digitala reaktioner är resurskrävande och svår men måste prioriteras. Jag hoppas Micke summerar sina egen inledning.

Samtalet skedde tidigt och på engelska och efteråt kom många fram och berättade att det hämmat dem. Det var synd att de inte lyft fram sina tankar under sessionen men det här är ju en ständigt pågående viktig diskussion. Själv skulle jag önska att man premierade och värderade transparensen eller det kollektiva interagerandet lika mycket och framför allt varje kampanj eller aktivitet ges utrymme och resurser för att även jobba med det som de digitala reaktionerna visar. Vare sig det handlar om positiv feedback eller negativa reaktioner. Men den typen av mål finns sällan med i uppdraget från första början. Sociala medier måste integreras och mätpunkter finnas i olika steg, både kortsiktiga och mer långsiktiga mål och mätpunkter.

Vilken var den dyraste valutan i ditt senaste lyckade arbete med sociala medier?

/Brit

Sessionen är på engelska eftersom det fanns engelskspråkiga deltagare och kan ses här.

 

 

Prenumerera på vårt nyhetsbrev för våra senaste nyheter, spaningar och tips.

Till toppen