Jaget och kollektivet i en digital samtid #powerofwe #bad12

Idag firas Blog Action Day runt om i världen, hittills finns det bloggare från 1o8 länder registrerade. Årets tema är ”The power of we” och det vill jag förstås gärna lyfta fram. Det är just kraften av vad vi kan göra gemensamt för att förändra saker som har en potential att kunna förstärkas genom nätet.

Engagemang och vilja att förändra sina liv är förstås grunden i all mänsklig utveckling. I den kontexten har jag det senaste året varit bekymrad när vi  ”nördar” talar om oss som vore vi  de enda som kan förändra samhället. En historielöshet som gör att vi framstår som naiva och leder till ett avståndstagande som vi inte har råd med. Vi är inte mer kapabla att leda till samhällsutvecklingen för att vi råkade öppna twitterkonton eller starta bloggar först. Det utesluter inte att digitaliseringen per se betyder mycket för samhällsutvecklingen. Men det är verktyg som alla kan förstå och hantera när man bara kommer över det tekniska hanterandet. Det kan jämföras med vad förmågan att läsa och omvandla energi har betytt för samhällsutvecklingen. Då har vi inte råd att låta klyftor finnas mellan de som förstått och de som inte förstår.

Nätet omfamnar världen och ger dagligen möjligheter för oss att oberoende av tid och rum känna engagemang och agera för saker som inte bara sker i min fysiska närhet. En kraft som betytt mycket och vi såg under arabvåren hur 23 års förtryck på kort tid blev angeläget för långt fler än de drygt 70 miljoner egyptier som levt i den verkligheten länge. Demokratirörelser får helt enkelt draghjälp av en omvärld som reagerar. Jag påminns om Jesse Jacksons ord under min intervju med honom sommaren 2011 när jag ställde frågan om vad sociala medier betytt för honom och Martin Luther King i medborgarrättsrörelsearbetet. Hans svar kom direkt med glittrande ögon ”The change would have come sooner”.

2006 utsågs ”You” till årets person av Time Magazine vilket var oerhört samtidstypiskt och illustrerat med en dataskärm. I den motivering som finns för detta talas det bl.a om

”It’s about the many wresting power from the few
and helping one another for nothing
and how that will not only change the world,
but also change the way the world changes.”

Vi lever i en samtid där jaget har ett starkt självuttryck men det står verkligen inte i konflikt med att vilja finnas i ett kollektiv dvs ett sammanhang där jag finner andra som delar mina erfarenheter, åsikter och värderingar. Det finns ofta en fördom runt den där konflikten mellan jaget och kollektivet vilket jag försökt fånga i Gillaboken (Den firar 1 år – kom och lyssna på hur organisationer arbetat med sin digitaliseringsprocess).

Nätet möjliggör helt enkelt en holistisk syn på världen som ger oss en möjlighet att se och förstå hur det jag gör påverkar andra. Det tror jag i slutändan kan vara oerhört positivt för samhällsutvecklingen. ”The power of we” är nu större än den fysiska grupp jag har runt mig. Det är människor över hela världen och det är upp till dig och mig vad vi gör av den möjligheten.

/Brit Stakston

Till toppen