Skuggade tonåringar – använder inte alls media mer än vuxna

I veckan publicerades en amerikansk studie av 15 amerikanska tonåringars skoldagar. Ball University i Indiana och deras Center for Media Design ligger bakom arbetet.

Studien har använt deltagande observation som metod och är en pilot till en uppföljning av studien Middletown Media Studies där de tittat på vuxnas mediebeteenden.

Studien visar att tonåringarna inte alls är större mediekonsumenter än vuxna. Det förklaras av att vuxna i sin yrkesutövning exponeras för många olika mediekanaler, vilket unga inte har möjlighet till i klassrummet under skoltid.

Gruppen som studerats är förstås alldeles för liten för att man ska kunna generalisera och gjord i USA men ger ändå intressant och detaljerad bild av några tonåringars vardag.

Man blir imponerad över att det finns forskare som ”vågar” använda deltagande observation som metod. Extremt tids- och tålamodskrävande och kostsamt men väldigt intressant.

Tänk er själva att ha någon runt er dygnet runt, som skuggar dig, antecknar allt du gör som till slut blir osynlig. Kanske kan den metoden vad gäller användandet av medier bidra till att mäta något som är svårt att mäta och som inte alls syns i KIA-index, medieanvändningens genomslag på en individs hela livsstil.

Brit

Till toppen