EU behöver fundera över sitt anseende

Igår kväll drabbades EU över ytterligare ett bakslag när en stor majoritet av den franska befolkningen röstade nej till EUs nya konstitution. Ett rungande franskt nej orsakade europeisk jordbävning. Vid en första anblick verkar det som man inte var förberedd på ett franskt nej. Få trodde att ett av EUs ursprungliga medlemsländer skulle rösta nej.

EUs största dilemma är att medborgarna har svårt att se vilka fördelar som EU har och svårt att se unionens fördelar. Den folkliga förankringen av projektet saknas i såväl gamla som nya medlemsländer. För den enskilde EU-medborgaren är det lätt att EU uppfattas som en byråkrati som blandar sig i allt för många frågor. Det verkar som om ingen reflekterat över det svenska EMU-nejet, eller de danska och irländska nejen i tidigare folkomröstningar. Konsekvenserna av de svenska, irländska och danska nejen har uteblivit.

Man kan verkligen fundera över vilken PR- och mediestrategi som EU har. Reflekterar EU-kommissionen över vilken bild de sätter av unionen? Det är lätt att konstatera att EU inte sätter bilden av sig själv, utan överlåter till någon annan att sätta bilden av unionen.

Jag tror också att en av de stora utmaningarna för EU är att tvätta bort bilden av EU som en enorm byråkrati och en maktelit. I stället borde de börja fokusera på nyttan för EU-medborgarna. Förklara varför EU är bra. Visa på de små tingen i vardagen som EU är en förutsättning för. Men samtidigt förklara de stora sambanden – varför behöver Europa förstärka sin konkurrenskraft i förhållande till övriga världen. Ge svaren på varför samverkan och samarbete i Europa är viktigt.

Det franska nejet kommer säkert att resultera i förändringar. En konsekvens blir säkert att den franska premiärministern får bära ansvaret och avgå. Men förhoppningsvis stannar inte konsekvenserna där utan de europeiska ledarna borde börja fundera över varumärket EU och hur man kommunicerar unionen. Annars finns en risk att kommande omröstningar kommer att resultera i flera nej.

Och i Sverige kanske konsekvensen blir att vi får folkomrösta. Om nu fransmännen sagt nej. Då kan vi svenskar också får rösta eftersom betydelsen av den svenska omröstningen minskar.

BjM

Prenumerera på vårt nyhetsbrev för våra senaste nyheter, spaningar och tips.

Till toppen