Medievanorna förändras

I förra veckan släppte Nordicom vid Göteborgs Universitet sin rapport om det svenska folkets Internet- och medievanor. Studien bekräftar att Internets betydelse fortsätter att öka.

  • Studien visar att det dagliga Internetanvändandet har ökat från 21 procent 1998 till 52 procent 2006. I åldersgruppen 9 – 14 år har användandet under samma period ökat från 20 till 77 procent.
  • Tiden som en 15 – 25 åring tillbringar på nätet under en genomsnittlig dag har ökat från 38 minuter 1998 till 121 minuter 2006 (vilket är en ökning med 33 minuter per dag sedan 2005).
  • Att läsa bloggar har enligt Nordicom fått större genomslag bland kvinnor än hos männen (5 procent av kvinnorna läser bloggar dagligen jmfrt med 3 procent bland männen). I åldersgruppen 15 – 24 åringar läser 8 procent bloggar dagligen.
  • 25 procent av den svenska befolkningen läser en dagstidning på nätet. 62 procent av 9 – 14 åringarna. 53 procent av 15 – 24 åringarna.

Undersökningen väcker en hel del tankar. Några snabba reflektioner:

  1. Att tydligt definiera målgruppen blir allt viktigare.
  2. Kommunikatörer måste förstå målgruppen mediekonsumtionsmönster.
  3. Valet av mediekanal är ingenting som kan göras i slentrian utan måste vara styrt utifrån målgruppen.
  4. De olika åldersgruppernas konsumtionsmönster varierar kraftigt. Det finns ingen ”Hylands Hörna” med vilken du når hela Sveriges befolkning.

En annan tanke undersökningen väcker är vad gör bankerna av att deras kunder numera besöker banken nästan varje dag. 20 procent gör bankärenden dagligen på Internet.  Utnyttjar bankerna detta faktum till fullo?

Björn

PS

Nästa år borde de undersöka hur mycket tid som svenska folket ägnar åt Facebook.

DS

 

Till toppen