Att lyssna på medarbetare och konsumenter

Hos Resumé kan vi läsa att Aftonbladet nu tar krafttag för att bli mer innovativa. Agnes Sävenstedt skall bli innovationschef:

…en nyinrättad tjänst med syfte att ta tillvara på medarbetarnas goda idéer och se till att de genomförs.

Medarbetare är en väg att gå för att få bra idéer ifrån folk som är verkligt insatta i arbetet. Detta blir ett sätt att formalisera och utveckla den gamla förslagslådan. Att söka sig utåt istället, ger säkert andra, nya idéer, som möjligtvis inte bygger lika mycket på insikt i arbetet, men å andra sidan kan ge helt nya infallsvinklar. Dessa är inte på samma sätt bundna av ”hur vi gör saker här”-tänkande.

I vissa fall räcker det nog med att bara gå ut och lyssna på vad som sägs i sociala medier t ex. I andra fall kanske man skall gå längre och aktivt söka dialog och försöka utveckla idéer tillsammans med användare och konsumenter. Detta ger idéer som bygger på djupare konsumentinsikt och skapar också en känsla av ägandeskap av idéerna hos konsumenter.

Kristofer Mencák

Till toppen