Konsten att skapa opinion

mäktigaste opinionsbildarna

Under kvällen presenterade Veckans affärer ”Näringslivets 101 mäktigaste kvinnor”, i år uppdelat i sex olika kategorier. Listan över landets mäktigaste kvinnliga opinionsbildare är sammansatt efter genomslag och antalet omnämnanden i näringslivspress vägt mot potential att förändra och påverka. Här finns Magdalena Andersson, ekonomisk talesperson, Socialdemokraterna, på förstaplats och Rättviseförmedlingens grundare Lina Thomsgård på andra plats följt av ett helt gäng fantastiskt duktiga opinionsbildare. Att se Lina vara här är så stort och det har varit en ynnest att följa hennes opionsbildande arbete. Finns så mycket att lära av hur Lina arbetat med det.

Galet stolt över att få vara med på den listan på plats nummer 9. En plats som förpliktigar. Och inspirerar. Tack juryn!

Mina opinionsbildarknep kommer nog till stor del att finnas i min kommande bok Tre Tweets är ingen folkstorm – om digital opinionsbildning”.

/Brit

 

Till toppen