Farfar läggs ned – en epok går i graven

Idag kom beskedet vi alla förstått var på gång. Det känns lite vemodigt. Farfar ska läggas ned. En pionjär inom den nya digitala kreativiteten går i graven. En förebild och inspiratör försvinner från kartan. Det känns lite vemodigt.

Farfar var, tillsammans med några få andra aktörer i Sverige och världen, först med att inse vilka möjligheter som de digitala medierna erbjuder. Farfar har flyttat gränserna för kreativiteten och belönats flitigt. Matias Palm-Jensen har också blivit en av de viktigaste ambassadörerna för den svenska kommersiella kommunikationen.

Sveriges kommunikationsbransch behöver fler företag som Farfar. Vi behöver fler personligheter som Matias. Företag och personer som går före och visar vägen. Några som vågar utmana uppdragsgivarna och branschen.

Tack Farfar för att ni bidrog till att förändra den svenska kommunikationsbranschen.

/Björn Mellstrand

Till toppen