Kan man tvinga en PR-byrå att pitcha?

På Dagens Medias webbplats kan man läsa en debattartikel av PR-byrån Westanders starke man Patrik Westander. Han kritiserar tv-kanalen MTV upphandling av PR-byråtjänster och lovordar sin nyvunna kunds upphandling.
När jag läser Westanders debattartikel så infinner sig en fråga – kan man tvinga någon att pitcha på ett uppdrag? Nej, ingen PR-byråledare skulle delta i en pitch om de inte ville. Det är ju inte så att det går ut några sovjetiska dekret från MTV som tvingar PR-byråerna att delta i deras pitch.

Att 32 PR-byråer anmält intresse att delta i pitchen är ett gott betyg för MTV. 32 PR-byråer vill ha dem på sin lista över uppdragsgivare. Att det sedan är slöseri med tid för 31 av byråerna är ju ett beslut som varje byråledare fatta.

Denna typ av upphandlingar bidrar också till att vår bransch blir mer dynamisk. Fler byråer får chansen att presentera sig för presumtiva uppdragsgivare. De statiska pitchlistorna utmanas. Nya, mindre kända byråer ges en möjlighet.

OK, visst vore det bra om man fick betalt för att pitcha, det skulle i många fall höja kvaliteten på pitchens innehåll. Men det är väldigt, väldigt ovanligt. Och vems fel det är. Vi byråer som ställer upp gratis? Presumtiva uppdragsgivare som inte vill betala? Det är få byråer som skulle avstå från att pitcha om de inte fick betalt. Vilka skulle tacka nej?

BjM

PS
Vi har valt att inte delta i denna upphandling, som byråledare fattade jag det beslutet helt frivilligt. Ingen tvingade mig.
DS

Prenumerera på vårt nyhetsbrev för våra senaste nyheter, spaningar och tips.

Till toppen