Prolog: Utvecklingen av sociala medier 2007-2012

Det är dags att summera sociala medieutvecklingen under de senaste sex åren. De bär på ett stort stycke nutidshistoria och den resa som vi i kommunikationsbranschen gjort under åren 2007 – 2012 kommer vi inte se igen. Utvecklingskurvan framåt kommer inte alls vara lika brant. Den stora aha-upplevelsen, den stora omvälvningen har vi bakom oss. Inför 2013 behöver vi ta adjö av det som varit för att kunna blicka framåt.

Från webben till sociala medier

2007 Facebookfeber

Visst det var redan ett stort steg när nätet gjorde sitt inträde i våra liv i mitten på 90-talet. Företagen fick ju redan då bestämma sig för en strategi. Sökmotorn Googles centrala roll i vår samtid manifesterades 2003 när Språkrådet tog med verbet  ”att googla”på sin lista. Time Magazine utnämnde oss alla ”You”, till årets person 2006 och poängterade därmed den utveckling nätet gått igenom, från envägskommunikation till kollaborativa plattformar till vilka alla bidrar. Den samlade kunskapens styrka och kreativitetens demokratiseringsprocess var tydlig i plattformar som Wikipedia, YouTube och MySpace.

När Facebook sedan exploderade i Sverige 2007 började den sociala utvecklingen av nätet i Sverige. Sedan dess har mångas verklighet förändrats, både i hur vi jobbar och hur vi interagerar med vänner.

Från experter till vardag

Tänkte summera huvuddragen år för år. Sammantaget blir det här också blir ett sätt att säga adjö till en omvälvande och rolig tid. Men nu börjar det riktigt intressanta! Finjusteringen och resultatet av digitaliseringen.  Effekten och förändringarna av nya möjligheter att möta kunder, patienter, konsumenter, medborgare och vänner oberoende av tid och plats sker nu. Kommunikation-on-the-go via en mängd olika plattformar och verktyg, när det passar både avsändare och mottagare.

Jag hoppas med mina texter från dessa år som utgångspunkt kunna visa hur vår vardag förändrats. Även om man upplever att man stått lite vid sidan av utvecklingen. Mitt perspektiv ger en viss övervikt åt media- och kommunikationsbranschens förändrade verklighet men visar även fler dimensioner.  Gränserna mellan byrådiscipliner suddas ut och så gör även andra gränser. Nya former för delaktighet i samhällsutvecklingen blir också synliga i en summering av detta slag.

Det är kul att paketera det som hänt och fångar samtiden innan vi glömmer bort den helt.  Småskratten har varit många under de senaste dagarnas skrivande. Kanske ler du också igenkännande och reflekterar över din egen resas milstolpar. Till dig som varit med på delar av min resa de senaste åren säger jag ett stort tack!

Digitaliseringen är nu vardag och det är dags för sociala medieexperterna att checka ut. Den evangeliserande allvetande konsulten har verkligen spelat ut sin roll. Jag jämför ju digitaliseringen med läskunnighet och när nu allt fler kan läsa ska vi tänka tillsammans om hur vi vill att utvecklingen ska bli. I ett tillbakablickande föds nämligen framtiden. Och det stora arbetet det sker inom oss själva varje dag och för varje verksamhet.

Socialamedieutvecklingen i huvuddrag

2007 – Facebook visade vägen

2008 – Bloggens stora genomslagsår

2009 – Twitter förnyade alla branscher

2010 – Från Vinterstudio till digital valstuga

2011 – Revolutioner som berörde

2012 – Allt på en gång

2013 – Rent mänskligt vad händer nu med oss? En diskussion om 2013 års frågor.

/Brit Stakston

 

Till toppen