Gillaboken och engagemangsformer i en digital samtid

I veckan firar jag och förlaget Idealistas ett år med Gillaboken, en faktabok om sociala medier och digital påverkan. Målgruppen är idéburen verksamhet och den har hittills sålts i över 3000 exemplar. Vi har inte haft någon annan marknadsföring än en digital närvaro via sajten, #gillaboken, vårt engagemang och nätverk samt så småningom läsares rekommendationer och recensioner. Det tycker vi är värt att fira – kom gärna och gör det med oss!

Jag hoppas Gillaboken kunnat bidra till en levande diskussion om civilsamhällets och folkbildningens roll i en digital samtid. Den förhandsrelease som skedde under Almedalen 2011 visade att det fanns ett stort behov av att diskutera de här frågorna. Det hade varit fantastiskt om vi parallellt hunnit blogga mer, bygga upp en mer levande Facebooksida eller ge ut en e-bok men tiden och resurser har bara inte räckt till för någon av oss. Mitt skrivande är ju inte en del av mitt arbete på JMW och förläggarna har även de andra heltidsarbeten.

Författandet om digitaliseringens möjligheter är en kanal för min vilja ge fler verktyg att förstå digitaliseringen eftersom jag är övertygad om att den är lika viktig för samhällsutvecklingen som läskunnigheten är. Idealistas som förlag valde jag för den verksamhetsidé de har om att ge ut ledarskapslitteratur som inte vill utgå från amerikanska managementböcker med företagande som målgrupp. De vill ge ut ledarskapsböcker anpassade efter organisationers behov och förutsättningar. Är stolt över att jag fick bli Idealistas första författare och ser framemot deras nästa bok.

Samarbetet mellan oss visar att det går att välja ett förlag utanför de etablerade och  även om det innebär att avstå från förskott, stora marknadsföringsmuskler eller upparbetade kontakter i förlagsvärlden fick jag också så mycket mer.  De båda förläggarna Gabriel Ehrling och Erik Wagner sitter nämligen på den viktigaste komponenten av alla, en grym målgruppskännedom och ett stort nätverk inom bokens målgrupper. Resonemangen om att våga bjuda på kunskap, lära av andras nätverk och därmed etablera nya viktiga relationer är så bärande i boken och vi visar med vårt samarbete att det vi säger håller.

Vi visade också hur långt en helt digital relation kan leda. Första gången jag och förläggaren Erik talade med varandra i telefon var en vecka före tryckning av boken. Fram till dess hade alla kommunikation skett via Twitter, Facebook och mail. Gabriel träffade jag allra första gången på releasepartyt av boken (här kan läsa om  hållpunkterna  i programmet  och sedan se intervjuerna med några av de medverkande från lanseringen för ett år sedan).

Några utgångspunkter

Hur ska civilsamhällets traditionella aktörer hantera en samtid där enskilda personers initiativ snabbt påverkar och etablerar sig som nutidens ”folkrörelser” såsom t.ex. Rättviseförmedlingen. En stor utmaning för etablerade organisationer men också en stor möjligheten om förmågan finns att omfamna digitaliseringen och även ifrågasätta sig själva och våga vila i att inte vilja ”äga en fråga”. Allt detta ville Gillaboken bidra till.

Organisationer tenderar ofta att hålla på kunskap och som i alla verksamheter präglas ofta kommunikationen av ett inifrån-ut perspektiv. Energin under ett verksamhetsår läggs ofta på ett antal välplanerade kommunikationstoppar till vilka många resurser läggs. Sociala medier möjliggör att man kostnadseffektivt kan agera när de egna frågorna diskuteras av andra människor. Jag kallar det reaktiv proaktivitet, se t.ex. Kony 2012 och det fokus som sattes på barnrättsfrågor. Sociala medier gör det möjligt att enkelt och snabbfotat agera när människor engagerar sig för den ”egna frågan” även när den diskussionen startar utan att organisationen gjort något.

Organisationers starkaste kort är långsiktigheten, demokratiskt uppbyggda organisationer och skuggandet av politikers agerande inom de frågor de verkar inom. De svagaste korten kan å andra sidan vara hierarkiska strukturer, ”veta-bäst-andan” och låg kunskap om nya former för engagemang. Gillaboken ville bidra till att detta med ökad kunskap om digitalisering kunde förändras.

Vem har använt boken? 

Listan över beställare får mig att hoppa av glädje. Här finns alltifrån stora etablerade idéburna verksamheter till universitet, bibliotek, kommuner, skolor samt enskilda beställningar från journalister, lärare och politiker. Det finns även företag bland beställarna och det visar att alla verksamheter har nytta av att förstå mer av hur idéer och engagemang sprids idag.

För mig har det varit en fröjd att kunna följa responsen från läsare i realtid via hashtaggen #gillaboken, det har under året varit en stor källa till glädje att hitta tweets med tankar om boken. Tack till alla er som tagit er tiden att dela med er av era läsupplevelser och dessutom vidareutvecklat resonemangen i boken.

Bokens innehåll

Boken består av tre huvuddelar och varje del av slutas med uppföljande studiefrågor skrivna av Erik Wagner som den organisationsexpert han är.

Del 1 ”Engagemang i en digital samtid” är en övergripande del som sätter sociala medier i ett sammanhang. Resonerar om hur idéer och engagemang sprids idag och förklarar framkomsten av de digitala medierna. Här målar jag helt enkelt med den stora penseln och berör även de digitala revolutioner som svept över världen. Människors lust att dela erfarenheter, åsikter och värderingar med varandra och den logik som digitala medier bygger på lyfts fram. Allt landar i människors lust att förändra sin vardag. Och att digitala verktyg utvecklats ur den drivkraften.

Del 2 ”Strategiskt arbete med sociala medier” beskriver medielandskapet och de sociala medierna, lyfter fram hur kommunikationsinsatser lever längre och beskriver hur engagemang växer. Jag ger en bild av vilken roll kommunikationen har för att man ska klättra i engagemang och visar på vilka nio  kategorier av sociala medier som finns. Sedan går jag igenom dessa och ger exempel på hur organisationer arbetat med de olika kategorierna.

Del 3 ”Intern förankring” talar om vikten av att förstå vår olika värderingsgrund, det jag kallar för analoga och digitala värderingar. Berör sedan andra hinder för att arbeta med  implementeringen och lyfter vikten av krisberedskap i sociala medier. Dessutom redogör jag för hur den sociala hemsidan kan se ut och vilka implementeringsfaser som kan finnas i handlingsplanen för det interna förankringsarbetet.

Boken avslutas med lästips och med hjälp av ytterligare tre case summeras resonemangen i boken.

Höjdpunkter?

Finns så många fina händelser kopplade runt Gillaboken och detta inlägg är redan alldeles för långt. Men ska jag  lyfta fram  något så är den utbildning för utbildare som pågick under tre dagar i våras en stor händelse. En utbildning unikt framtagen för ABFs utbildare med boken som bas och syftet var att de därmed skulle få verktyg att utbilda själva om digitalisering. Känslan av att i tre dagar förmedla allt jag kan, tycker och tänker inom ämnet var stort. Här pratade vi allt ifrån strategier, ton och tilltalsformer, hot och möjligheter till tekniska detaljer och tiden fanns till att prova och resonera om det mesta. Jag har sällan varit så utmattad men också så oerhört glad över vad som hände under de tre dagarna. Ett viktigt exempel på processer som startats med hjälp av boken det var ju det här vi ville – att få fler att se möjligheterna med digitaliseringen och ge dem kunskaper tillräckliga för att göra själva. Avdramatisera och möjliggöra.

Vad har du tyckt?

Om du använt boken eller redan bloggat om den eller ditt arbete med den så länka gärna hit! Jag är förväntansfull inför torsdagens kalas då vi kommer att få höra mer om hur Röda Korset, ABF och Reumatikerförbundet arbetat med sin digitaliseringsprocess och boken….allt under ledning av moderator Javeria Rizvi – Kabani som också medverkar i Gillaboken.

Kanske att jag också berättar om min kommande bok….så visst ses vi väl på Svenska Institutet på torsdag? Tack vare Social Video kommer vi att livesända, men kom gärna förbi om du är i stan!

Tack alla som använt boken, berättat om att ni använt den, vidareutvecklat den och alla de viktiga steg ni möjliggjort för er egen digitaliseringsprocess!

Extra stort tack också till Gabriel och Erik, det har varit en ynnest att få ta det här klivet tillsammans med er.

/Brit Stakston

Till toppen