BEFRIAD ZON: Sociala medier underground?!

Tänk er början på en heldag under temat ”Sociala medier en lysande idé för traditionella företag” som inleds med ord som: ”Det är spännande tider”, ”fragmentiseringen är en tillgång”, ”medborgarjournalistik”…en ganska bra samt hoppfull och insiktsfull början, särskilt om avsändaren dessutom är vd för ett traditionellt mediehus eller hur?

Men när man sedan sakta går över och landar i slutsatser som t.ex. av att hoppet över mediehusen i kommunikationen mellan företag och individer är ett bekymmer, rentav ett hot samt konsekvent använder ordet underground om sociala medier blir bilden snabbt lite annorlunda.

Det ovanstående var det perspektiv som Tomas Brunegård, vd för Stampen inledde gårdagens Marknadsföringens Dag  i Göteborg med. Väl beskrivet även av Niclas Strandh:

När man lyssnade på honom fick man inse att traditionella media har en annan världsbild och verklighetsuppfattning än den som sociala medier idag skapar. En insikt som både oroar och roar.

Sociala medier som underground? Well som gammal husockupant är i och för sig underground ett positivt ord… Inser dock att det verkligen inte är i den betydelsen utan mer den lexikaliska som Tomas är ute efter att definiera sociala medier utifrån, den som syftar på en strömning som inte är accepterad och står utanför de etablerade medierna och något som sker i det fördolda:

Underground (engelska underjordisk), modern benämning på alternativa, ej av etablissemanget accepterade, politiska och kulturella strömningar, vilka kommer till uttryck utanför etablerade medier. Även beteckning på saker som sker i det fördolda utan att allmänheten bör få kännedom om vad som pågår. Ursprungligen användes termen om den organiserade motståndsrörelsen mot nazismen under Andra Världskriget.

…ser han verkligen sociala medier som en icke accepterad motståndsrörelse….till vad kan man undra då? De traditionella mediehusen…tja, men det är att se på verkligheten med ett konstigt raster om man är ett affärsdrivande företag idag. Att skapa ett motstånd, en motsättning som inte ska finnas. Sociala medier är tjänster på nätet som möjliggör kunskapsutbyte och dialog mellan människor. Det är tjänster som kan användas för affärsutveckling samt bidrar till demokratisering på indvidnivå, inom organisationer, företag och påverkar därmed hela samhällsutvecklingen. Punkt.

Andra ord som användes tillsammans med sociala medier under Tomas föredrag var okontrollerat, ogranskat, porr och spel. Ord som användes i samband med traditionella medier var trovärdighet, folkbildning, solid grund. Inte alls på ett provocerande sätt. Nej, tvärtom väldigt lågmält och ödmjukt men han fick till och med in Hitler – dock i en önskan om att inte blir återciterad  😉 det var som svar till en avslutande följdfråga till hans påstående om att Obama vunnit utan att bli granskad…

Här behövs inte lågmäldhet eller klassisk härskarretorik som syftar till att förminska motståndaren. Sträck på er som det mediehus ni är – använd den inarbetade position ni har i människors vardag, visa att ni kan ge en relevant filtrering även när nätet finns som alternativ för all kunskapsinhämtning. Fokusera på att förstå hur människor genom de sociala medierna kompletterar traditionella journalistik och experters perspektiv!

Jag tror insikten finns rent logiskt om sociala mediers styrka men kanske inte förmågan att se hur det förändrat verkligheten på riktigt. Det nya förhållningssättet verkar ännu inte helt inkorporerat i tankesättet och affärsstrategierna. Annat än på en mer ”ytlig” nivå som kan få gestaltas av det engagemang som Stampenkoncernen har i  sajten Familjeliv.se vars drygt 120 000 medlemmerna även de refererades till som undergroundrepresentanter :). Communitys där företag ska delta genom traditionell annonsering eller genom att få bli betalda experter är långt ifrån vad sociala medier handlar om år 2009.

Pleasecopyme undrade också efter detta första pass varför vi fick veta så lite vad Stampen gör med insikten om denna ”spännande tid”:

Brunegård pratar om medborgarjournalistik och användargenerat innehåll, men mycket lite om hur man inom koncernen arbetar för att nyttja den kraften.

Så gissa om jag studsade upp på scenen. Framför drygt 360 nyfikna kommunikatörer, marknadschefer, copywriters, webbanalytiker, informatörer med flera. De som var där såg säkert att jag var mer än ivrig att få börja dragningen tillsammans med Niclas Strandh. Inledde med att säga att vi skulle ägna de kommande timmarna åt att ge deltagarna nycklar till hur de minsann kan gå förbi journalisten och mediehusen som gatekeepers, det som Tomas nyss beskrivit som ett problem.

Vi föreläste sedan tre timmar med fokus på företagens unika möjlighet där de genom att börja lyssna, lära, kan utveckla sin affär i dialogen med kunderna. Med en enda regel att förhålla sig till för att lyckas: sociala medielogiken dvs transparens, personlig närvaro och dialog. Vi hoppas verkligen att alla kände att de fick med sig något som visar att sociala medier är en lysande idé enligt programbeskrivningen för dagen och att vi förmedlade att det inte längre är något val att inkorporera sociala medier i sin kommunikation.

Måste tillägga att vi hade förmånen att föreläsa för GP dagen innan och mötte där 50-talet oerhört nyfikna, engagerade medarbetare och fick veta lite om vad som har gjorts, vad som är på gång. Tomas Brunegård borde använt MiG-dragningen till att ge en bild av allt detta som pågår. Vi fick också träffa en potentiell förändringsagent på GP som kan vara en enorm tillgång för det fortsatta arbetet om man bara låter någon ur det egna ledet bli en profet. Inte många företag idag har så viktiga nyckelspelare inhouse som Eva Wieselgren kan vara kompetensmässigt om sociala medier för GP i deras resa framåt.

Apropå mediernas roll som folkbildare som Tomas refererade till. Här finns ju en fråga där traditionella medier skulle kunna ha en oerhört central och viktig roll. Den om hur sociala medier innebär en kommunikationsrevolution.

/Brit Stakston

Till toppen