Vad marknadsförare behöver tänka på runt Facebooks förändring av algoritmen

Vad marknadsförare behöver tänka på runt Facebooks förändring av algoritmen

Facebooks förändring av algoritmen slog ner som en bomb i mediarapporteringen för någon vecka sedan. Efter att röken lagt sig lite kan de flesta notera att det kommer innebära stora förändringar men är en logisk fortsättning på den väg som Facebook valt sedan något år: att se till att användarna trivs. Jag går igenom vad vi vet och ger några råd för att kunna möta det nya nyhetsflödet på världens största sociala nätverk.

Det viktiga i den nya förändringen handlar om aktivitet. Facebook har sett en utveckling där användare på många sätt använder fr a nyhetsflödet som ett passivt nyhets- och underhållningsflöde. Att Facebook själva under senaste året viktat upp rörligt material, som i grunden är relativt passivt media, har självklart hjälpt till liksom att många medieföretag (och många marknadsförare och kommunikatörer) sett Facebook som endast en plattform för att generera trafik till de egna plattformarna. Så för att ”bring people together” som deras nya mission lyder, och skapa ett mer livfullt flöde så valde de nu ett antal förändringar i algoritmen:

– Lyfta upp vänner, familj och personliga konton som viktigare i algoritmen
– Lyfta upp engagemang som viktigaste punkten i algoritmen – och i detta framförallt kommentarer.

Till detta har man gjort ett antal mindre förändringar, bland annat att inte ge vissa format högre genomslag än andra. Självklart innebär det också att en del ”sanningar” också förändras eftersom förändringar i algoritmen får följdverkningar i form av mindre räckvidd för rörligt material, det krävs annorlunda timing och många fler konsekvenser. Facebook gör det här för att satsa på användaren – eftersom utan användare så finns ingen data och samtidigt heller ingen affär för annonsering. Det är en trend som vi ser hos många olika sociala nätverk kommande år.

Det här är inte något nytt – Facebook har gjort liknande förändringar de senaste åren och de flesta av oss flaggar för Facebook Zero – att den organiska räckvidden, dvs den räckvidd vi har helt gratis utan köpt eller viral spridning, går ner till noll. Detta pga allt från densitet, mängd och självklart – Facebook som vinstdrivande företag.

Den här förändringen fick dock stort genomslag. Detta då det på många sätt slår hårt mot medier och ganska många medier menade att det var en krigsförklaring mot de fria medierna. Många menade också att Facebook bara ville ha mer betalt.

Självklart kräver det här förändringar i hur vi ser på vår Facebooknärvaro: det kommer krävas en del förändringar – inte minst i det mindset som många företag har gentemot sina uppdateringar. Att driva en Facebooksida enbart med meningen att bara driva trafik till egna plattformar kommer vara meningslöst, och att endast göra innehåll som bygger på att informera om saker lite att slänga tiden i sjön. Facebook är vare sig en trafikgenererare eller en anslagstavla utan ett socialt nätverk. Det är vad den senaste uppdateringen slår fast.

Några viktiga punkter för marknadsförare och kommunikatörer i samband med Facebooks algoritmförändring:

– Engagemang är vad som påverkar algoritmen. I den nya förändringen har Facebook valt att ge extra tyngd för kommentarer och då långa kommentarer. Alltså måste innehåll som postas bli öppet för diskussioner och byggt på ett sätt som innebär att människor vill kommentera. Ställningstaganden, frågor, tips mm som attraherar människor att prata med varumärket och varandra kommer vara vinnare.
– Algoritmförändringen innebär inte att alla andra möjligheter till att skapa engagemang är meningslösa. Facebook bygger fortfarande på att delningar är viktiga för att öka räckvidden på samma sätt som att likes och reactions ger plus i algoritmen.
– Det är ingen större idé att försöka att göra engagement-baits – tävlingar eller uppmaningar till att endast tagga andra eller kommentera kort. Detta kommer vara hårt hållet av Facebook själva för att undvika att förändringen innebär spammigt innehåll.
– Producera material som kan stå för sig själv – och som därmed kan aggregera dialog och kommentarer. Undvik att driva trafik som primärt mål utan som komplement.
– När ni gör rörlig bild – tänk social video istället för informativ film och titta på möjligheterna med livesändningar med medvetet arbete med interaktion och kommentarer.

Facebooks förändringar stökar till det men är i längden bra för nätverket. Som marknadsförare behöver vi se till att arbeta med algoritmen och göra så rätt som möjligt. Då kommer Facebook bli en fortsatt viktig kanal för marknadsföring och kommunikation och ge effekt som inget annat kan ge.

Vill du veta mer eller få strategiskt hjälp med ditt sociala mediaarbete – hör gärna av dig!

Till toppen