Sex eller sociala medier? Vilket väljer du?


JMW-sekten

Det händer mycket och snabbt vad gäller sociala medier men samtidigt otroligt långsamt. Det finns något vi måste adressera tydligare när vi evangeliserar om sociala medier. Jag skrev häromdagen på Jaiku om att vi måste sluta prata sociala medier! Jag som ägnar 80% av min tid till just det… Men vi går ofta fel någonstans och når inte fram.

Sociala medier handlar om så mycket mer än att slänga ut en viral kampanj eller sätta upp en blogg lite slentrianmässigt för att det är så hett med sociala medier (vilket är stort nog att kommit så lång iofs). Men det blir bara aktiviteter. Som har försigåtts av diskussioner om teknik eller rädsla för negativa kommentarer. Det saknas en mer integrerad djup förståelse för vad det handlar om.

När det egentligen är så lätt. En digitalisering av det vi människor ägnat åt oss genom årtusenden. Umgänge, interaktion och kommunikation och berör frågor om demokrati, ledarskap, kunskapsdelning, organisationsutveckling och ytterst samhällsutveckling. Oberoende av tid, plats, generationer och … (nästan) kostnader. Att kontakter med vänner över hela världen och övriga Sverige är lika verklig, givande och utvecklande som om de bodde nästgårds. Att vi alla har ett briljant verktyg med 1000-tals kanaler och sätt att göra vår röst hörd, om vi vill.

Skrev i veckan en summering om de hetaste frågorna hos företag när de vänder sig till oss för mer kunskap om sociala medier. Niclas Strandh lyfter idag just nyttan som nyckel till förståelse av sociala medier på Researcher idag. Det är delvis en uppföljning av Jocke Jardenbergs postning på Mindpark om sin mamma Agda* som genom Jockes försorg lever och andas sociala medier lika naturligt som sin mer ”geekiga” son.

Både Jocke och Niclas rör vid några av de resonemang jag förde under JMWs personaldag (bilden ovan kommer från den dagen). Min framtidsspaning handlade bland annat om att vi pr-konsulter kommer få helt andra uppgifter och vårt ansvar mer ta på oss rollen som pedagoger. Vi ska föra samtal och ge möjligheter till insikt om det genomgripande revolutioniserande och enkla. Hur gör vi det då? Genom mer filosofiska diskussioner och med stor respekt för att djup integrered kunskap handlar om att utgå från förförståelsens mekanismer.

Det är 17 mig ett gigantiskt folkbildningsuppdrag det här.

Det finns behov nu av att hitta tid för reflektion över vår samtid, vår utveckling och var vi är idag. Där internet, sociala medier, teknik bara är en lika naturlig del av livet som luften vi andas. Maslows behovspyramid 3.0 version. Där internet ligger i basen tillsammans med luften vi andas, maten vi äter , kroppsvätskor vi utsöndrar, sömnen vi behöver och sexet som är så härligt.

Men ärligt talat vad klarar vi oss längst utan? Sex eller sociala medier?

Vårt största ansvar är att inför varje presentation om sociala medier ha bättre kunskap om förförståelsen hos målgruppen. Vi utgår alldeles för ofta i självklarheten och allt det roliga vi själva ser. Vi ger egentligen svar på frågor som de flesta inte ens ställt sig.

En fråga jag inte ens ställt mig kommer jag aldrig lyssna på svaret till. Jag måste få skapa mina egna frågor, mina egna modeller, hitta min motivation. Jag måste få testa det jag tror, i det här fallet om internet, diskutera tillsammans och sen ta reda på vilka möjligheterna är för att göra det jag vill göra. Niclas skulle kalla det behovsanalys : -) men hur ofta hittar vi tiden för de här samtalen. Vilket företag bokar upp sig för det : -)

Förståelsen och glädjen för den enorma dynamiken och de många möjligheterna med sociala medier är ett förhållningssätt som kräver en resa i varje individs medvetande. Det är värderingsförskjutningar vi pratar om som vi måste resonera om och också inse att den här resan tar sin tid för vissa. Vi behöver vara många som har den rollen som Jocke hade i relation till sin mamma när hon började använda datorn som socialt redskap. En varm hand som guidar framåt.

F-n vad roligt det här! Fortsättning följer …. och vad saknar du först då: sex eller sociala medier (dvs mail, chat, sms, sociala nätverk, bloggande, v-loggande, podcasts etc etc).

Brit Stakston

*Jockes mamma heter Karin får vi veta, men har alltid kallats Agda av sin son. Min pappa heter Gunnar och kallas Arne av min bror sen alla år, vad är det med söner som hittar på andra namn : )?

Till toppen