Kontroll eller inte på sociala nätverk?

Under vår frukost igår om sociala medier för branschen hade vi en intressant diskussion om kontroll. Frågan handlade om tänkbara vanliga misstag när företag börjar arbeta med sociala medier.

Vi på JMW öppnade med att säga att vi tror att just förmågan, viljan, lusten, beredskapen till att våga släppa kontrollen är nyckeln till framgång om ett företag vill använda sig kraftfullt av sociala medier.

Repliker följde från branschkollegor om att företag aldrig haft kontroll över sitt varumärke, även om de trott det. Det är just att hantera varumärkets egna liv utanför företagets verksamhet som PR-byråer alltid varit bra på. Bättre än sina kollegor i t.ex. reklambranschen.

Ja, det håller vi med om, men vi tror att det är en väsentlig skillnad om man som företag SJÄLV aktivt öppnar det här ”fönstret” till varumärkets egna liv . . . det öppnar för helt nya fantastiska dimensioner men kan också vara som att ”öppna helvetets portar” som vår vd, Björn Mellstrand, fyllde i.

Även off–line har människor engagerat sig runt sina intressen, utvärderat produkter och interagerat med varumärken som de gillar eller inte gillar. Men när det sker on-line med hjälp av tekniken händer det spännande saker . . . genomslaget sker snabbt och blir extremt stort och personliga tyckanden kan föras vidare via de sociala mediernas alla verktyg. Alla kan ju prata med alla.

Det är inte alla företag som är riktigt redo eller ens lämpade för att låta sina kunder uttrycka sig själva på en plattform öppnad av företaget själv. Men även de som vill och vågar måste motstå att lägga sig i det som händer*. Kärnan av det som händer på de sociala medierna handlar sen inte bara om att luta sig tillbaka och låta allt hända. Potentialen för företaget ligger i att också förstå och ta till sig det som sägs och integrera det i företagets verksamhet, för produktutveckling, produkttester, verksamhetsutveckling etc

Sociala medier ger företaget chansen att hitta eldsjälarna för det man gör och arbeta nära med dem. Handfast. Ingen kan ju egentligen företagets verksamhet bättre än dom själva .

Tänk ett socialt nätverk initierat av ett företag, med ett antal entusiastiska bloggare som får full frihet, med möjlighet för kunderna att lägga upp egna profiler, knyta kontakt med andra likasinnade och fritt tycka till om produkter/tjänster. Det öppnar möjligheter OCH även involvera dem i andra mer traditionella marknadsmetoder . . . och lika lite som andra marknadsaktiviteter kommer det här nå alla. Men det kommer att ge nya insikter om målgruppen, i bästa fall lär man sig helt nya saker, t.ex. så kanske målgruppen upptäcker saker/dimensioner i företagets produkt/tjänst som företaget inte ens känt till. Nya upplevda dimensioner av varumärket. Inget av detta kommer dock att hända om kontroll är ett ingångsvärde. Sedan är det förstås som alltid viktigt med en intern beredskap för hur mediala konsekvenser och ryktesspridning hanteras.

Detta leder förstås också till tankar om att vi alla i rollen som både medarbetare, konsult och privatperson gärna både vill och tror att det här med kontroll är viktigt, ibland för viktigt. Förmågan att ibland våga släppa kontrollen – våga tappa ansiktet tror jag personligen är en viktig faktor för utvecklig och framgång . . . det handlar också om att i relation till mina medarbetare och kunder ge fler människor utrymme att agera inom.

Se så filosofiska resonemang som en diskussion om sociala medier med branschkolleger kan starta en vacker höstmorgon . . .

Att våga släppa kontroll på riktigt gentemot sociala medier är hur som helst ett förhållningssätt som det är spännande att hjälpa och guida företag i.

Brit Stakston

* Inom ramen för de användningsregler som företaget anger för de sociala nätverk man skapar (vilket i de allra flesta fall mest sannolikt berör de grundläggande etiska aspekter som man möter i de flesta sammanhang on-line).

Till toppen