Nu dör Facebook!

Eller i alla fall minskar populariteten för Facebook hos amerikanska ungdomar, det visar statistik från MarketingCharts. När 16-åriga amerikaner tillfrågats under hösten om vilka sociala medier de föredrar landar Facebook på 45 procent – ett tapp från 72 procent jämfört med när samma fråga ställdes i våras. Ett dramatiskt fall där den enda sociala medie-kanal som ökar nämnvärt är Instagram, från 69 procent till 76 procent.

Sedan internet föddes har vi blivit vana vid flugor som dominerar våra liv för att strax lämna det – som om ingenting hade hänt – till förmån för en annan tjänst som tillfredsställer våra behov lite bättre. Tänk ICQ, Lunarstorm och AltaVista. När Facebook-inbjudningarna började trilla in under förra decenniet var det väl få som trodde att det skulle uppta en så stor del av vår mediekonsumtion och att intresset skulle hålla i sig så här länge. Det krävs helt enkelt en del förnyelse för att behålla vårt intresse.

Som de krassa kommunikatörer vi är har vi såklart funderat på när intresset för Facebook skulle avklinga. Eller framför allt, av vilken anledning börjar folk tappa intresset?

Intresset för att skaffa ett Facebook-konto bestod ju i att komma i kontakt med gamla bekanta och nyare vänner. Det blev ett sätt att få koll – och visa upp sig själv! Men på sistone beskriver allt fler hur Facebook blivit ytligt och ointressant där man tar ställning för sakfrågor och principer (Facebook närmar sig Twitter allt mer), med ett alltför riktat och styrt flöde och en stor mängd vänner som man inte vill dela allt med.

Instagram är intimare, av flera anledningar: en bild säger mer än 1 000 ord och möjligheten finns att ”börja om”. På Instagram måste jag inte inkludera alla i mitt flöde utan kan begränsa vilka som får följa mig – och det går att följa andra anonymt. I jämförelse med Facebook innebär det att jag inte bara visar vad jag står för utan tydligare visar vem jag verkligen är.

Igår släppte Stiftelsen för internetinfrastruktur statistik från den kommande rapporten Svenskarna och Internet 2014. Den visar att Instagram-användandet växer även bland svenskarna, dock inte i sådan utsträckning att Instagram konkurreras ut. Fortfarande är Facebook störst och framför allt använder svenska ungdomar (12-25 år) både Facebook och Instagram.

Är det så att ”hantverkstrenden”, som vi bland annat sett i form av diverse mat som ska lagas från grunden i vår längtan att eftersträva det genuina, nu även avspeglar sig i vår mediekonsumtion? Är det så att Instagram fyller funktionen av att knyta våra relationer närmre oss? Det blir spännande att se om de svenska ungdomarnas beteende följer de amerikanska under det kommande året.

Till toppen