Kan medborgardialog på nätet fungera?

Öppenheten i politiken med hjälp av sociala medier är intressant att studera. Både ur det perspektiv som handlar om att det blir plattformar för människor med makt att utöva än större makt. Där utrikesminister Carl Bildt är ett lysande exempel på en person med just makt vars makt förstärks i sociala medier. Som visar att sociala medier inte alls behöver handla om företrädesvis dialog utan om använda egna publiceringsplattformar som förstärker den position han har. Det är alltså en sida.

En annan aspekt är när man initierar öppna processer på nätet. SvD gör en genomgång av bloggosfären under de senaste månadernas process runt Centerparties idéprogram i artikeln ”Öppenheten stod Centern dyrt”.Det där är en intressant aspekt av öppna processer. Centerpartiets arbete runt idéprogrammet bär förstås på en mängd faktorer som inte tas upp i SvDs artikel som enbart fokuserar på en analys av bloggreaktionerna. Klart det även i denna process finns ett klassiskt maktspel bakom kulisserna som handlar om de olika falangerna som driver olika vinklar inom en organisation och i olika skeden låter media bli medspelare här.

Men låt oss ändå använda exemplet med en öppen wiki som ett av inspelen som den, av partiet, utsedda gruppen har att hantera för att formulera ett idéprogram som kallas ”Framtidsbygge”.

Det tål att funderas över hur krocken mellan en ideell logik, som består av en organisations demokratiskt uppbyggda steg i ett sådant här arbete och medielogiken, som ofta kan handla om att i omvärlden finna bevis för den tes man driver runt t.ex. ett partis nedgång.

Ett parti med sviktande opinionssiffror som mitt i sin egen framtidsprocess presenterar många idéer för framtiden, varav några har vinklar som bär stort uppmärksamhetsvärde, men faktiskt är tänkta att diskuteras gemensamt blir ett komplicerat spel. De exakta vägvalen är tänkta att göras enligt en given turordning men partiet kan lätt hamna under ytterligare press när  detta blir nyhetsmaterial. En sak är att göra nyheter om idéprogrammet efter att det publiceras, en annan sak är att sedan avkräva svar från partistyrelsen före partistämman om programmet. Det tvingar ju till avsteg från den demokratiska process man internt valt där vägvalen görs tillsammans på den extra utlysta partistämman ”Framtidsstämman”.

Sen igen kan det också vara så att media blir medspelare för interna processer eller för att testa idéer. Men igen är det frågan om ett parti med sviktande opinionssiffror och ett stort identitetsarbete ens har råd med den här öppenheten.

Kommer det ens funka?

Med Centerpartiets öppna process som exempel och näthatet som faktum (det kommer att påverka politikers vilja att ens finnas på nätet) kan man fråga sig om väljar/medborgardialogsprojekt på nätet kommer att fungera i svensk politik.

  • Vilka medlemmar ur ett parti är det som kommer att synas, agera och bidra med innehåll i den typen av projekt. Kommer det vara företrädare för extremåsikterna eller rättshaveristerna som finns i varje organisation som tar störst plats? Är det företrädesvis digitalt vana som tar störst plats, hur säkerställs input på övriga arenor? Hur ska det säkerställas att bred input ges från varje medborgarsegment är en utmanande uppgift.
  • Vilka ur allmänheten i breda digitala väljarprojekt av politisk karaktär kommer att delta? Finns beredskapen att hantera vad man kan kalla en SD-effekt dvs att varje digital aktivitet av politisk karaktär där Sverigedemokraternas kärnfrågor diskuteras tenderar att domineras av inlägg från dem. Det leder till höga tittarsiffror och många inlägg. Är det representativt och kommer det att kunna värderas och bedömas av de som iscensatt initiativen?
  • Vanan att se igenom politikers medieutspel är stor hos journalister men är den lika stor nu när dessa utspel lika gärna sker digitalt? Funderar själv mycket över journalisters förmåga att se igenom maktspelet digitalt. Just den delen blir mycket intressant att följa fram till nästa val.

Vad tänker du om framtiden för väljardialog online och relationen mellan organisationers demokratiska arbete och nätutspel?

/Brit Stakston

Det här är inlägg 24 av 100 i bloggutmaningen #blogg100, här kan du läsa vilka andra som deltar.

Till toppen