Först till kvarn på nya Facebookadresserna

Från start har Facebook låtit användarna använda sina riktiga namn för att kontakta varandra, något som på många sätt förändrat den sociala webben och gjort att människor vågar vara mer personliga och öppna när det gäller alla sociala medier. Öppenheten har skapat en trovärdig miljö för användarna att socialisera i. Den enda platsen där din personliga identitet inte kunde ses har varit i webbfönstret. I dagsläget har varje användare ett unikt nummer, ”id=592952074”, som är kopplat till varje profil. Det är rätt trist.

Men det kommer att förändras.

Lördag den 13 juni kommer Facebook utvecklas ännu ett steg och blir skarpare som marknadsföringsinstrument. Varje användare kommer kunna registrera ett unikt namn, som också kommer att synas i webbläsarens adressfönster. Det kommer att göra det lättare för andra att hitta dig på Facebook, och också skapa en tydlighet. I mitt fall kan det handla om www.facebook.com/thomashansen. Förutsatt att jag är först, eftersom Facebook kommer att använda sig av det klassiska konceptet  ”först till kvarn”.

På samma sätt kommer det fungera för grupper och offentliga profiler.

Vilket namn kommer du att registrera för din och ditt företags profil?

(Om du vill veta mer, klicka här.)

Till toppen