Hur bidrar du till digitaliseringen? #dafs

digitala agendan

Igår arrangerade Näringsdepartementet ett Signatärsforum. Ett stort antal av de drygt hundra företag  som valt att vara signatärer till den Digitala Agendan för Sverige deltog. Anna-Karin Hatt inledde och berättade om nuläget och betonade framför allt rätten till digitalisering i skolan samt lyfte det pågående e-förvaltningsarbetet. Här kan du i Anna-Karins blogg läsa mer om gårdagen.

Fokusområden för Digitaliseringskommissionen

Efter inledningsanförandet var det Digitaliseringskommissionens tur och ordförande Jan ”Gulan” Gulliksen berättade om kommissionens arbete, Janne Elvelid berättade hur man ska försöka mäta digitaliseringen. Dagen modererades av Loth Hammar, kanslichef för Digitaliseringskommissionen

Vi fick veta Digitaliseringskommissionen valt att fokusera på tre av de sammanlagt 22 prioriterade områdena i den Digitala Agendan.

  1. digitalt innanförskap och jämställdhet
  2. skola, undervisning och digital kompetens samt
  3. entreprenörskap och företagsutveckling

Till arbetet med den digitala agendan finns också ett digitaliseringsråd med rådgivare till ministern där bland annat jag ingår. Nu blev också de 12 experterna som kommer att vara knutna till Digitaliseringskommissionen klara. Det var glädjande läsning med en så härlig bredd av kompetens bland experterna!

Finns det digital sjukdomsinsikt på ditt företag?

Jag fick efter detta kicka igång en minidebatt inom fokusområdet digitalt innanförskap och jämställdhet: ”Digitaliseringen skapar utanförskap på jobbet – vilket ansvar har arbetsgivarna?” var frågan jag ställde. Ledarskapets ansvar för digitaliseringen och därmed kunna använda den nyvunna kunskapen för innovation och affärsutveckling är uppenbar och akut.

Det vi idag ofta ser (i bästa fall) är att vi har ett it-kluster på it-avdelningarna och ett på marknadsavdelningarna med sociala medieexperter. Det finns en stor risk att dessa både digitaliserade grupperna fortsätter att arbeta i sina olika silos. Övriga i verksamheten är helt omsprungna av den digitala utvecklingen och ser den ofta inte ens som sin huvudvärk. Detta trots att många uppgifter idag självklart skulle kunna förbättras om hela eller delar av arbetet digitaliserades. Jag jämför gärna digitalisering med läskunnighet. Snart nog kan bristen på förståelse för digitaliseringen leda till ett lika stort utanförskap som när man inte kan läsa. På arbetsplatser och som medborgare.

Varje arbetsplats har ett stort ansvar för att utjämna gapet mellan de som förstår och de som inte förstår. Det är ledningens ansvar att säkerställa samtliga medarbetares kompetensutveckling. Det behövs också insikt om att digitalisering är något helt annat än att kunna facebooka och twittra. Min avslutande fråga till deltagarna var om de upplevde att sjukdomsinsikten fanns på arbetsplatser idag och sedan följde en kort men rolig diskussion.

Vad kan du göra?

Så vad kan du göra för att bidra till digitaliseringen? Läs gärna It i människans tjänst – en digitala agenda för Sverige och bli signatär genom att ge en avsiktsförklaring av hur du och ditt företag vill bidra till att den digitala agendan förverkligas.

/Brit Stakston

Det här är inlägg 9 av 100 i bloggutmaningen #blogg100, här kan du läsa vilka andra som deltar.

Till toppen