Frukostseminarium: Att utvärdera sociala medier – med Polisen som case

Brit Stakston och Claes Helge

Under våren 2013 genomförde vi en utvärdering av Polisen i sociala medier på uppdrag av Rikspolisstyrelsen som visar att sociala medier är ett arbete som skapar en ökad närhet mellan Polisen och allmänheten. Slutsatsen är att sociala medier för Polisen upplevs som relevant, nödvändigt och självklart av såväl Polisen själv som allmänheten i utvärderingen. Tillsammans med Claes Helge från Rikspolisstyrelsen presenterar vi nu resultaten under ett frukostseminarium. Vi kommer att gå igenom metodval, resultat och lärdomar som finns att dra ur resultaten.

Polisen omslag

Datum: 1 oktober

Plats: JMW, Kungsgatan 24/7 tr

Tid: 07.30 serveras frukost,seminarium: 08.00 – 09.00

Anmälan: http://jmw1okt.eventbrite.com/

För inspiration inför frukosten se gärna denna intervju från Nyhetsmorgon i samband med att utvärderingen presenterades:

Eller medverkan i Aftonbladets Brottscentralen nyligen tillsammans med Polisen Södermalm, start 21 minuter in i sändningen:

Prenumerera på vårt nyhetsbrev för våra senaste nyheter, spaningar och tips.

Till toppen