Capgemini väljer JMW

Bild Capgemini & JMW
Gunilla Resare (Capgemini), Jesper Andersson-Rydåker (Capgemini) och Louise Leo (JMW)

Capgemini, ett av världens största konsultbolag inom IT, process- och verksamhets-utveckling, har valt JMW som kommunikationsbyrå. Samarbetet omfattar kommunikationstjänster inom integrerad kommunikation för Capgemini i norden.

– Det finns inget motsägelsefullt i att vara både smart och begriplig. JMW är väldigt duktiga på att kommunicera komplicerade tjänster så att det blir lättbegripligt utan att bli snuttifierat eller förenklat bortom rim och reson, säger Jesper Andersson-Rydåker, Marknads- och Kommunikationsdirektör för Capgemini i Norden.

Med fler än 190 000 anställda i 40 länder är Capgemini ett av världens ledande konsultbolag. I Sverige har Capgemini i dag åtta kontor, från Malmö i söder till Sundsvall i norr.

JMW kommer tillsammans med Capgemini att fokusera på att öka kunskapen på den svenska marknaden om vad digitaliseringen betyder för såväl storföretag och myndigheter som för människor i största allmänhet.

– Vi ser ett ökat behov av att kommunicera vad digitaliseringen faktiskt innebär. Sverige har länge betraktats som ett tekniskt moget land, men i styrelse- och ledningsrum inom många svenska verksamheter finns fortsatt stora utmaningar för att våga tänka nytt och innovativt även utanför kärnverksamheten. Det ska vi tillsammans med JMW ändra på, säger Jesper Andersson-Rydåker

– Capgemini hjälper idag några av våra största och mest kända företag och myndigheter att ta sig an de utmaningar och möjligheter som följer med digitaliseringen, vilket betyder att Capgeminis arbete påverkar hela samhället. Att få vara med och berätta vad det handlar om är en spännande utmaning även för oss på byråsidan, säger Louise Leo, VD på JMW.

JMW har sedan tidigare flera tekniktunga uppdragsgivare, som Microsoft, Snow, Trimble och CGM. Förra året startade man även contentbyrån ”The Content Family”, vilket stärkt upp erbjudandet, inte minst mot stora, internationella bolag.

Till toppen