Bilder, PR och en isdusch

För en tid sedan tog Bill Gates, Victoria Beckham och tusentals andra en isdusch för att sprida uppmärksamhet kring ALS. Kampanjen Ice Bucket Challange fick ett enormt genomslag och bilderna spreds över hela världen. Om det verkligen resulterade i mer kunskap om ALS är en annan femma.
Så varför nådde just den här fram när andra slukas av bruset? Vad är det som gör den så tacksam att sprida?

Det korta svaret är bilderna.
Vi tar det från början.

Bilder har en stark dragningskraft för oss människor. Står TV:n på i ett rum är det svårt att hålla ögonen därifrån, det händer inte med en tidning som ligger uppslagen på bordet. Man förstår inte texten bara av att snegla på den. Orsaken till att vi dras till bilder lär vara att människan genom evolutionen varit tvungen att registrera rörelser för att klara sig undan rovdjur. Oavsett hur reella hoten från rovdjur är, så har bilder ett unikt sätt att kommunicera och de skapar snabbt en känslomässig koppling till betraktaren.

De här egenskaperna är ovärderliga i en tid där mottagarens blick flackar mellan olika plattformar och medier. Det är därför inte konstigt att bilder tar större och större plats i medieflödet. På Twitter delas inlägg med bilder i mycket högre grad än de utan. Instagram är den sociala medietjänst som växer snabbast. Youtube håller på att ta över Googles roll som informationsskälla. Och så vidare.

Bill Gates antar Mark Zuckerbergs Ice Bucket Challenge
Bill Gates antar Mark Zuckerbergs Ice Bucket Challenge

Strategin bakom Ice Bucket Challange bygger, i min mening, på den enkla insikten bilden som bärare av budskap och att de skapar engagemang. Att få någon att stanna upp och läsa en text om ALS är oändligt mycket svårare än vad det är att ta till sig den här typen av bilder.

Det betyder såklart inte att textens tid är förbi. Bilder och texter förstärker varandra och tillsammans är det lättare att komma ihåg ett budskap som levererats med båda.

För att lyckas med en bildburen kampanj krävs det såklart ett koncept som lockar andra att delta och sprida innehållet. Före Ice Bucket Challange hade jag aldrig sett någon hälla en hink is över huvudet. Bilderna avbröt mitt slentrianscrollande – de var omöjliga att undvika. Lyckas du avbryta mottagaren har du skapat en lucka att kommunicera ditt budskap.

Uppmärksamhet är inget mål i sig, den måste följas av innehåll som angår mottagaren. Annars går det inte att förändra något. Jag kan inte svara på om Ice Bucket Challenge lyckades med det hela vägen. Men kampanjen visade bild-PRs kraft och hur vi kan använda den för att nå scrollande och splittrade mediekonsumenter.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev för våra senaste nyheter, spaningar och tips.

Till toppen