Befriad zon: Republikan försvarar…kungen

Jag trodde aldrig att det skulle hända. Och särskilt inte i direkt anslutning till gårdagens kungliga bilkollision i Norrköping.

Men – efter att ha sett ett riktigt obehagligt inslag på nyheterna om den amerikanske baptistpastorn Fred Phelps och hans hatkampanj mot Sverige i allmänhet och kungen i synnerhet – sänder jag härmed en stärkande tanke till kungahuset inför den galne pastorns stundande Sverigebesök.

FrF

Till toppen