Bakom kulisserna

IMG_1196
För några veckor sedan blev vi JMWGolin. Varför, kanske någon undrar?

Under de fjorton år som JMW funnits har vi blivit kontaktade av flera internationella nätverk som velat knyta oss till sig. En del har varit intresserade av att förvärva oss. Vi har lyssnat. Men för oss har det alltid varit viktigt att värderingarna och kulturen stämmer överens. Det har också varit viktigt att det är ett ömsesidigt samarbete. Att det finns ett intresse att skapa något tillsammans. Sverige får inte bara vara en prick på en karta och vi vill ha möjlighet att tillföra något i de gemensamma uppdragen. Ofta har vi tappat intresset, det har inte stämt.

Och så en dag mötte vi Golin. Vi träffade ett internationellt nätverk som tänkte som oss. Ett nätverk som drevs av nyfikenhet och kreativitet. Och där det fanns en vilja att jobba tillsammans med en ambition att förändra PR. Vi kände oss hemma.

Tillsammans med Golin hittar vi lösningarna på några av de utmaningar vi står inför samtidigt som vi kan möta en efterfrågan från våra uppdragsgivare.

Kommunikationen har globaliserats.
Medierna har globaliserats, idag är Facebook, Instagram, Google, Twitter och LinkedIn några av de viktigaste medierna och plattformarna. De förändras snabbt och över en natt kan förutsättningarna för kommunikation se annorlunda ut. Som oberoende aktör måste vi upptäcka förändringarna. Komma med en lösning. Och implementera dem. Det kräver resurser.

Målgruppernas mediekonsumtion är också något som har förändrats. Idag när du har tillgång till större delen av världens nyhetsflöde i din mobil, platta eller dator så är vissa internationella medier lika viktiga som svenska när du ska nå en specifik målgrupp. Det kräver fler händer och fötter som kan bygga relationer med dem.

Och när vi konsumerar medier från alla delar av världen så ökar vikten av att du sätter samma bild av ditt varumärke globalt. Du kan inte tala med kluven tunga genom att ha olika budskap på olika marknader. Det upptäcker konsumenterna. Många globala varumärken vill ha en byrå som kan jobba globalt.

Svenska företag internationaliseras
Ur ett svenskt perspektiv ser vi att många svenska företag söker sig utanför landets gränser. Under de senaste åren har antalet förfrågningar från uppdragsgivare som vill att vi ska hjälpa dem på andra marknader skjutit i höjden. När svenska företag tar steget ut i världen vill vi följa med.

Innovationskraft
Medelstora byråer befinner sig i ett gigantiskt dilemma – vara generalister eller specialister. PR-branschen har länge präglats av generalister men långsiktigt kommer det leda till att vi saknar spetsar. Och framförallt kommer vi tappa innovationskraft. En kraft som är avgörande för vår förmåga att lösa nya problem. Idag lägger vi stora resurser på att upptäcka och lösa problem som andra redan upptäckt och löst. I ett internationellt nätverk där man delar kunskap och samarbetar kring problemlösningen så kan vi fokusera vår innovation och tid på att lösa våra uppdragsgivares verkliga problem.

Just nu är det mycket nytt. Vi är i uppstartsfas. Klämmer och känner lite på varandra. Men det känns bra och inspirerande. Och idag åker jag tillsammans med vår VD Louise Leo för att träffa samtliga byråchefer på en årlig träff, som i år arrangeras i Rumänien. Vi är såklart nyfikna på att höra från våra nya kollegor och hoppas ha med oss bra kunskap att dela vidare här hemma.

Kanske dyker det upp en spaning i nästa nyhetsbrev. Vem vet?

/Björn Mellstrand
Chefstrateg och grundare, JMWGolin

Till toppen