JMW 5 år

Idag är det fem år sedan Anna-Lena Wallén, Larserik Johansson och jag startade JMW kommunikation. Det har varit fem innehållsrika år. Fyllda med massor av arbete, frustration, glädje och framsteg. Fem år är en oändlig tid men samtidigt väldigt, väldigt kort.

Under de här fem åren har vi vuxit såväl i antalet medarbetare som i vårt erbjudande. JMW har gått från att ha varit en PR-byrå med enbart fokus på medierelationer till en nyfiken kommunikationsbyrå.

Vad vi har försökt skapa är ett gäng med människor som är nyfikna på vår omvärld, våra uppdragsgivare och kommunikation i stort. Genom att ha nyfikenheten som ett av våra viktigaste arbetsredskap har vi koll på hur konsumenternas medievanor och -beteenden förändras. Vi ser hur medielandskapet förändras. Därmed har vi möjlighet att hjälpa våra uppdragsgivare att styra sin kommunikation rätt.

Samtidigt har vi försökt annama den kreativitet som normalt präglar en reklambyrå. Genom att bland annat jobba med brainstormings så försöker vi hitta den bästa kreativa lösningen för att lösa våra uppdragsgivares kommunikativa utmaningar. Standardlösningarna håller på att förpassas till historien.

Om nyfikenheten och kreativiteten är vår attityd så försöker vi kombinera det med ett arbete där man utvecklas och har roligt som medarbetare. Som chef har jag ett stort ansvar – och jag kan bli bättre ska gudarna veta men jag försöker. Det är ideal jag hyllar. Ibland misslyckas jag.

Under de fem år som har gått så har det skett stora förändringar i vår omvärld. Då 2003 var bloggar något som ett fåtal människor hade en relation till. Idag finns det över 145 000 bloggar i Sverige. Då var sociala medier något som bara unga spenderade sin tid på. Idag har Facebook över 1 000 000 registrerade svenska användare. Då hade vi just upplevt dotcom-kraschen – idag så är nätet viktigare än någonsin. Då var rörligt material på Internet ett undantag – idag är Youtube en del av allt flers vardag. Då betraktades PR i stor utsträckning fortfarande som ett redskap för masskommunikation. Idag är PR i allt större utsträckning ett verktyg för att nå en begränsad målgrupp människor och en del av marknadskommunikationen.

Och när vi blickar tillbaka om fem år så är jag övertygad om att förändringarna kommer att ha varit lika stora och omvälvande som de fem senaste åren. Och utvecklingen ställer stora krav på oss som kommunikatörer. Vi måste ha förmågan att skapa kommunikation som det talas om, fungerar i flera kanaler, är relevant och sökbar. För att det ska funka så krävs att vi är förstår målgruppen och sammanhanget, är kreativa och kan skapa innehåll som är intressant, håller trovärdigheten i främsta rummet och är transparenta.

Vi kommer att få se ökade branschglidningar som ritar om den traditionella byråkartan. Fler byråerkonstellationer kommer att inkludera PR som en del av sitt erbjudande. Striden i framtiden kommer att stå om vem som hjälper företagen med att formulera budskapen, kläcka den kreativa idén eller utforma den kommunikativa plattformen.

Så här på femårsdagen så vill jag tacka alla som varit med och skapat JMW. Alla nuvarande och föredetta medarbetare (Anna-Lena, Ann-Sofie, Ina, Åsa, Ingrid, praktikant-Anna-Karin, Ulrika, Fredrika, Lisa, Tomas, Stefan, Linda, Marika, Magnus, Brit, Lin, Pierre och Mattias), vår styrelseordförande Sven, uppdragsgivare, samarbetspartners (framförallt Jocke och Elias), frilansare, mfl ett stort tack för att ni gjort JMW till vad vi är. The future is bright!

Björn Mellstrand 

Till toppen