BEFRIAD ZON: Zzzzzz – å jag ville bara sova

Ibland blir jag trött.
Det händer ibland att jag blir ännu tröttare.
Och i vissa fall så blir jag världens tröttaste människa. All energi försvinner och jag vill bara gå och lägga mig. Idag var en sådan dag.

Intet ont anande gick jag på ett möte med några av de främsta krafterna i PR-branschen. Vi hamnade i en diskussion om vad PR är och vad PR inte är. Det var då jag blev trött, tröttare – tröttast. Det finns de som menar att PR är något finare än vad annan kommunikation är. Att PR nästan står över all annan marknadskommunikation. Att PR tjänar några högre syften jämfört med övrig kommersiell kommunikation. Kanske till och med så att PR inte är kommersiell kommunikation.

Under mina år som PR-/kommunikationskonsult har jag svårt att erindra ett enda tillfälle som de strategier, de kreativa idéer, de insatser etc som vi föreslagit eller genomfört inte haft ett kommersiellt syfte. Det handlar om att stärka varumärket, öka kännedomen, driva en fråga, lansera en produkt, krishantera, kommunicera förändringar etc. Att påstå att de har haft högre syften än annan kommersiell kommunikation är att sätta PR på en väldig hög häst.

Björn Mellstrand

Till toppen