Wikipedia fyller 10 år idag

Idag är det 10 år sedan Wikipedia grundades. Det är värt att uppmärksamma och idag kan man bland annat fira det på plats i Stadsbiblioteket i Stockholm. Här skriver Wikipedia själva om 10-årsdagen.

I TV4 valde man igår att vinkla ett inslag om Wikipedia som mer för tankarna till ettårsdagen än 10-års firandet. Utan analys av vad Wikipedia betytt, utan att ta upp någon av alla dessa spännande frågor som finns runt Wikipedia både som fenomen och som kunskapskälla. Inget om utvecklingen under dessa år och den ständiga jämförelsen med Encyclopedia Britannica. Inget om hur vi återbekräftar kunskap genom fler källor, källkritik etc. Inget av hur vi använder oss av Wikipedia. Hur vi alla kan bidra. Inget av det kollaborativa skapandet runt ett lexikon lyftes fram.

Inget av Wikipedia och hur det fungerar ur någon annan vinkel än …. gissa vilken…jo, ”wikipediamisstagen”! Se inslaget här ”Wikipedia fyller 10 år”.

Adam Svanell från SvD som förekommer i nyhetsinslaget har skrivit utförligt om sitt Wikipedia-test här ”Experiment med fakta”, det genomfördes i juli 2010 och i faktarutan i artikeln finns också några av milstolparna i Wikipedias utveckling.

Inslaget i TV4 får mig att tänka  på det jag skrev förra veckan om digitaliseringens effekter och viljan att förstå utvecklingen som var så tydlig runt Facebookdebatten som var aktuell då:

”Det sätt som (Facebook)debatten förts i media de senaste dagarna visar på många sätt hur långt vi kommit. På ytan kan rubrikerna tolkas ha samma ansats som tidigare. Men undertexten, vinkeln, frågeställningarna kopplade till händelserna har präglats mer av en vädjan och förhoppning om att detta inte ska leda till rädslor och begränsad yttrandefrihet. En förståelse för det mer orimliga än det självklara i detta. Det i sig är sann samtidsdokumentation präglad av en syn jag tror vi kommer se mycket av under 2011. Viljan att arbeta för ökad öppenhet. Viljan till förståelse för de goda sidorna av en digitaliserad samtid.”
I ljuset av de tankarna blir TV4 inslaget plötsligt märkbart ytligt och mest bakåtsträvande. Wikipedias 10 års-dag hade varit ett gyllene tillfälle att djupdyka i en av de tjänster som gestaltar det gemensamma kunskapsbyggandet på nätet allra, allra bäst. Här fanns det tillfälle att dela med sig kunskap om Wikipedia och försöka förstå på djupet hur det utvecklats. Helt enkelt analysera vad det inneburit redan nu och innebär för framtiden. Det finns mycket att lära av de 10 år med Wikipedia som vi har bakom oss. Inte något att enbart tramsa bort.

Grattis på tioårsdagen och stort tack till alla som bidragit till Wikipedia under dessa 10 år!

/Brit Stakston

P.S. Emanuel Karlsten såväl som Lotten har skrivit utförligt om festen för Wikipedia som kom av sig igår. Gunnar R Johansson bjuder på ljudfilen från seminariet.

Uppdaterat 17 januari: Missade tidigare att Rasmus Fleischer skrivit om några av de viktiga perspektiv som saknats i rapporteringen runt Wikipedia de senaste dagarna. Tipstack till Adam Svanell som också bloggat om de intervjuer han gjort med anledning av helgens firande.

Till toppen