Volvo vågar!

Att Volvo som den storindustri man är ställer krav på sina elleverantörer att inte leverera kärnkraftsproducerad el är unikt. Ett intressant initiativ som visar hur extremt långt upp på agendan som miljö- och klimatfrågan kommit.

Det görs med hänvisning till att man vill välja energi som är mer uthållig och som har rett ut avfallshanteringen i alla led. Att använda kärnkraftsproducerad el sägs inte stämma överens med företagets miljömål.

PR-trick? Kanske men också modigt, inte helt okontroversiellt och helt i linje med att som företag våga visa att de miljömål som finns också kräver aktiva val i en mängd frågor. Det här hade ingen kunnat tro för tre år sedan.

Brit

Till toppen