Vikten av att ”tala” med konsumenter

Människor har talat med varandra i alla tider. Under jägar-/samlarsamhället var det viktigt att veta var man kunde hitta frukter och bär, eller var djuren stannade för att dricka. Tips kring detta var viktigt att berätta för andra i gruppen för att man skulle överleva. Även om vi idag inte balanserar lika nära gränsen för överlevnad så är de tips vi ger varandra fortfarande viktiga. Skillnaden är att nu handlar det t ex om vilka produkter eller tjänster som är bra, vilka man skall undvika och var man kan få bra priser.

Människor vill tala med varandra, men våra grupper är större nu och också mer utspridda. Vi håller kontakten via Internet och telefon, men bland kan det dröja mellan tillfällena. För kommunikatörer öppnar det upp en möjlighet att bidra med något som drar nytta av dessa två fakta. Om man ger människor något intressant att tala om, och att också göra det lätt att tala om det, så ger man dem en anledning att hålla bättre kontakt, även om det bara är ett kort mail eller sms. Kontakten mellan människor stärks och ditt budskap kan bidra till att förstärka det sociala kittet.

Utvecklingen av digitala kommunikationskanaler har möjliggjort att man kan dra nytta av de existerande sociala nätverken människor emellan, och sprida budskap utan att vara begränsad av geografisk bundenhet eller tid. Det är det som är den stora skillnaden mellan viralt och word of mouth. Incitamenten är desamma, men hävstången, och därmed också effekten, blir större i digitala kanaler. Allt digitalt kan också föras vidare mycket lättare utan att budskapet förändras. 

Men, det gäller att ha något verkligen intressant att tala om. Innehållet i en kampanj är det som är allra viktigast. Och, värdet av att skicka det vidare måste vara högre än besväret att göra det. Ju bättre innehåll, desto högre kan man tillåta sig lägga tröskeln. Men, vill man ha stor spridning av budskap skall tröskeln alltid läggas så lågt som möjligt.

Det finns ytterligare en anledning att satsa mer på ”innehåll” än ”reklam”. I dagens kommunikationslandskap konkurrerar man inte bara med andra kommunikatörer om uppmärksamheten, utan också med alla användare som otroligt enkelt kan skapa och publicera intressant innehåll, ofta innehåll som ger mer tillbaka till mottagaren. Som kommunikatör blir det då viktigt att inte bara tala om sig själv, utan snarare erbjuda konsumenten något han/hon vill ha eller tala om.

 /Kristofer Mencák

Till toppen