Vi PR-byråer måste kavla upp ärmarna!

GCI Stockholm har genomfört en intressant undersökning bland 100 storföretag (51% svarsfrekvens) om deras användande av sociala medier. Igen får vi det bekräftat att svenska storföretag inte hunnit eller vågat ta tag i sociala medier som kommunikationskanal.

 • 74% av företagen anger att de inte använt bloggar, sociala nätverkstjänster eller andra sociala medier under senaste året.

Vår bedömning är inte att det beror på att intresesset är svagt. För oss visar undersökningen att det är kunskap om sociala medier som kommunikationskanal som saknas. DN har plockat upp nyheten med rubriken ”Storföretagen inga flitiga bloggare” vilket också visar en del av kunskapsglappet när man talar om sociala medier. I mediemixen handlar de sociala medierna om så mycket mer än om att företag ska skicka produkter till bloggare eller att hålla koll på vänner i Facebook.

En annan fråga som ställdes i undersökningen var ”Vad har du för uppfattning om sociala nätverks- och delningstjänster?”

 • 46% anger att det är en försmak av vad vi kan vänta oss i framtiden
 • 12% att det är bra kanaler för vissa målgrupper
 • 12% tycker att de själva som användare tycker att det är ett kul och bra sätt att hålla kontakt med vänner
 • 8% tycker att det är en tillfällig hajp
 • 4% att det är en bra kanal för HR att kommunicera med befintliga och potentiella medarbetare

En aspekt som hade varit intressant att fånga upp är hur företagen ser på de sociala medierna som kanal för dem själva att kommunicera med sin omvärld. Hur de genom de sociala medierna kan sätta sin egen bild av verkligheten och sprida sin kunskap och sin syn på aktuella frågor vidare. Det är ju där som tillsammans med förmågan att lyssna på sina kunder som storheten i de sociala medierna ligger! Att företagen i så stor grad också kan använda dynamiken som finns här genom att själva sätta agendan också. Storföretagen är inte längre utlämnade till traditionella mediers bevakning av deras verksamhet. De kan ta kontroll över hur deras kunskap positioneras och de kan kontinuerligt göda och föda sina kunder med sin version av t.ex. händelser som berör deras verksamhet. Detta är ju intressanta och viktiga perspektiv även för storföretag. En möjlighet som inte riktigt slagit igenom hos alla företagsledare idag.

Samtidigt som de har kontrollen över sin egen kunskapsförmedling måste ju företag idag också våga släppa kontrollen…se så spännande! Det är DE båda pusselbitar som företag ännu saknar och inte sett att de har i sin hand genom de sociala medierna. Dynamiken mellan sin egen kunskap och den dialog som sker bland kunder/användare och hur sociala medier öppnar helt nya arenor för kommunikation dem emellan.

Varför är det så då? Vad hindrar företagen? I GCIs undersökning fick företagen frågan om vilken funktion hos dem som ”äger” kommunikationen genom sociala medier:

 • Kommunikation/info 56%
 • Marknad 20%
 • Andra 8%
 • HR 0%

Här hade det varit superintressant att ha med både ledningen och IT-avdelningen som alternativ. GCI som kommunikatörer vet ju, och hoppas säkert : -), att IT-avdelningen inte äger kommunikationsfrågorna och har kanske just därför inte tagit med dem som alternativ. Vår erfarenhet däremot är att det bland kunder och kursdeltagare tyvärr är så att sociala medier i storföretag ofta hindras i sin utveckling av en förlegad syn på säkerhetsfrågor på IT-avdelningar vilket gör att HR, marknads och kommunikationsavdelningar hindras. Ledningens intresse för de här kommunikativa utmaningarna kommer behövas för att skynda på processen.

  Vår roll som kommunikatörer är också central. Att stärka HR, marknads- och kommunikationsavdelningar på storföretag i kunskapen om vad sociala medier innebär är en viktig del. Ge dem grundverktyg och språk för att i dialog med sina IT-avdelningar kunna presentera de nya behov som finns för företag att kommunicera via de sociala medierna på ett sätt som gör IT-avdelningar mer problemlösare än stoppare.

  Tack GCI för undersökningen! All uppmärksamhet runt de sociala mediernas potential behövs. Nu får vi kavla upp ärmarna ordentligt!

  Brit Stakston

  UPPDATERING: Niclas Strandh fördjupar på Researcher resonemanget om IT-avdelningarna som bromsklossar, något vi båda märker av bland annat i ett uppdrag som JMW och Heimer & Company arbetar tillsammans i.

  Till toppen