Vem sätter bilden av presidentdebatterna?

Nu är den tredje debatten mellan de Bush och Kerry avslutad. I svenska medier har John Kerry utmålats som segraren. I amerikanska medier är bilden lite mer splittrad. En rad opinionsundersökningar har genomförts direkt efter debatterna som ger Kerry en viss övervikt. Men de medier som tagit ställning utser i stor utsträckning sin kandidat till vinnare.

En intressant företeelse, som är ny för detta val, är att flera medier menar att det är ett antal inflytelserika bloggare som kommer att påverka bilden av debatterna. Redan efter den första debatten så menade de politiska kommentatorerna på CNN att det är kandidaternas ”spin doctors”, politiska analytiker/kommentatorer och bloggare som kommer att avgöra eftermälet av debatten.

Som utomstående betraktare verkar bloggarna ha fått en stor betydelse och stort inflytande i den amerikanska presidentvalsdebatten. Bland annat lär det ha varit på några bloggar som spekulationerna kring vad som dolde sig i Bush puckel under den andra debatten först dök upp. Spekulationer som sedan fick stor spridning, i såväl USA som resten av världen.

Frågan är vad som kommer att hända med bloggarna efter valet. Kommer deras skrivande och bevakande av den politiska makten fortsätta eller avstannar aktiviteten? Min bedömning är att vi se en ökad granskning av makten efter valet. Bloggarna är här för att stanna. Som jag ser det finns det inga skäl till att bloggarna skulle avstå det inflytande som de fått. Men intresset kommer med största sannolikhet att minska.

BjM

Till toppen