Valrörelsen kommer inte bli smutsigare

Det finns många som tror att den kommande valrörelsen kommer att bli smutsig. Och att det negativa kampanjanet får större genomslag. Förklaringen står att söka i de sociala medierna.

Men smutsiga valrörelsen är inte något nytt. Det gäller såväl på riksnivå som på lokalnivå. Eller mikronivå.

Ifrågasättande av motståndarnas trovärdighet, avsikter och argument har alltid funnits som en del av valrörelsen. Ibland sker det inom ramen för vad vi anser är OK ibland så blir det slag under bältet.

Och alla som delat ut flygblad eller stått i en valstuga vet att man inte bara möter positiva väljare. Det händer ofta att man möter väljare som har argument som är lätt att uppfatta negativa. Det händer ibland att det känns som att synpunkterna är samordnade och del i en större insats.

Dock innebär sociala medier en stor förändring. Alla dessa negativa kommentarer blir tillgängliga och sökbara för det stora flertalet. En enskilds åsikt kan få större spridning. Att hävda att de sociala medierna är en katalysator eller motorn som får det negativandet kampanjande att ta fart är tror jag att förenkla för mycket.

De sociala medierna erbjuder forum för människor som vill ge uttryck för sina åsikter som tidigare stannande i en valstuga eller slängdes i ansiktet på flygbladsutdelaren. Och det ger dem som delar uppfattning en möjlighet att hitta varandra.

Nej, valrörelsen kommer inte att bli smutsigare. Den enda skillnanden är att de sociala medierna kommer göra smutsen synlig.

/Björn Mellstrand

Till toppen