Val 2010 – den lyssnande valrörelsen?

Igår deltog jag i Videobarens paneldiskussion om användandet av sociala medier och video i opinionsbildningsarbetet. Medverkade gjorde den moderata riksdagsledamoten Anna König Jerlmyr och TV4/Politikerbloggens Niklas Svensson.

Det var en intressant diskussion om hur de sociala medierna kommer att påverka opinionsbildnings- och valarbetet. Helt klart är de sociala medierna på de politiska partiernas radar. FRA-frågan fick politikerna att inse att bloggosfären är en opinionsbildare att räkna med. Men fortfarande har de politiska partierna en bit kvar.

Som kommunikationsrådgivare tror jag att många politiker riskerar att göra ett stort misstag när de ger sig ut i de sociala medierna. Man betraktar de sociala medierna som en ny kanal i vilken man vill sprida sitt budskap. Men man inser inte att de sociala medierna skiljer sig från traditionella kanaler – de är sociala och inbjuder till diskussion. När man ger börjar kommunicera i de sociala medierna måste man inse att man bjuder in till en dialog. Då måste man vara rustad för att fortsätta dialogen – ta till sig kommentarer och synpunkter. Om man bara använder de sociala medierna till att sprida sitt budskap så kommer man att bli kritiserad. De sociala medierna ger möjlighet att lyssna på väljarna och få reda på vad de tycker är viktigt.

Idag riktar de svenska partistrategerna sin uppmärksamhet till det amerikanska presidentvalet. Där inspireras man framförallt av hur Barack Obama använder sig av de sociala medierna. Jag hoppas att man tar med sig dialogen och lyssnandet hem till de kommande svenska valrörelserna.

Jag är också övertygad om att vi i EU-valrörelsen 2009 kommer att se de första försöken från de politiska partierna. Sedan kommer de att använda sig fullt ut av de verktyg som visade sig fungera i riksdagsvalet 2010.

Intressant att notera är att Anna König-Jerlmyr berättade att moderaterna nu har en person på heltid som bara arbetar med att bygga relationer till bloggosfären.

Björn Mellstrand

Till toppen