Vägar för varumärken?

Jag blir inte helt förvånad när jag läser en artikel från landet i väster. Vissa saker är bara möjliga där, exempelvis att snabbsmatsjätte ska laga dåliga vägar.  KFC (Kentucky Fried Chicken) har fått en hel del uppmärksamhet kring sitt initiativ. De ska underlätta vägarbetet i fyra amerikanska delstater, däribland. KFC’s hemstat, Louisiana.  Att KFC engagerar sig lokalt är en god tanke. Ett CSR-tänk som är intressant och som antagligen stärker varumärket ytterligare på den lokala marknaden. I det här fallet har KFC valt att satsa pengar på ett lokalt plan, och istället för att välja en reklamkampanj i TV fick de stort utrymme i traditionell media. Det visar engagemang och ger trovärdighet till en stor aktör, och vi konsumenter gillar företag som bryr sig.

Den bakomliggande tanken är givetvis att stärka det egna varumärket, och samtidigt hjälpa det lokala samhället. Jag förstår att de är tacksamma för att någon erbjuder sig att laga vägarna, men att varumärka hålen känns sådär. Givetvis vill KFC få ut något mer av sitt erbjudande, och logotyper i asfalten är en förmån i det här fallet.

Skulle det vara möjligt för ett stort företag i Sverige att göra likadant? Att erbjuda pengar till Vägverket för att sedan få sin logotyp i asfalten på strategiska platser? Jag har svårt att se det. Att arbeta med CSR är idag något som blir allt viktigare, och något vi konsumenter efterfrågar. Rätt typ av engagemang kan bygga en bro till konsumenterna, göra företaget mer mänskligt.

Samtidigt är det en balansgång mellan att vara ett trovärdigt och äkta företag, och att vara girig.

CSR kan vara en viktig krydda, om den används på rätt sätt. Vad tycker du, är varumärkta vägar ett okej sätt att engagera sig?

Till toppen