Vad Marknads-PR inte är

I förra veckan hade Reklamförbudet ett frukostseminarium om Marknads-PR. Om man skulle ta vissa av talarna på ordet så betyder Marknads-PR att man gör PR för en reklamkampanj, eller att ”haussa kampanjen” som en mediebyrå vd ständigt återkom till. Visst är det bra att mediebyråer och reklambyråer har med PR på agendan när de tänker en lyckad kampanj.

Marknads-PR får inte bli synonymt med att addera några skapa redaktionell uppmärksamhet kring en reklamkampanj/ett event.

Utgångspunkten för en lyckad integrerad kampanj där man använder sig av marknads-PR är att all kommunikation har en gemensam utgångspunkt, en gemensam kommunikativ idé eller ett kreativt koncept. Marknads-PR handlar om att skapa uppmärksamhet bland målgrupperna och i de flesta fall publicitet i de för målgruppen relevanta medierna kring en produkt eller ett varumärke. Inte haussa en annonskampanj.

BjM

Till toppen