Vad kan vi lära oss av H&M-Moss-skandalen?

Apropå tidigare blogginlägg kring H&M-Moss-skandalen så är frågan kan vi lära oss något av detta?

Svaret på frågan är ja!

Valet av vem eller vilka som ska få representera ett företags varumärke måste bli mer professionellt. Det räcker inte med att välja en person enbart efter utseende, inte ens när det till synes enbart handlar om att visa upp ett företags produkter.

Det finns två viktiga saker som man inte bör missa:

1. Att fråga sig vem eller vilka som verkligen passar som representant för varumärken och hur personen kommer att uppfattas av målgruppen.

2. Att göra en riskanalys – vilka risker är förknippade med att anlita just den personen som representant och hur ska företaget agera om dessa risker blir verklighet.

Både punkt nummer 1 och 2 blir mer ännu komplex när en av företagets viktigaste målgrupper tillhör den generation med ungdomar födda från mitten på 80-talet. Anledningen till detta är att äkthet och trovärdighet är två faktorer som värderas väldigt högt av den generationen enligt värderingsstudier. Alla representanter för företaget måste uppfattas som äkta och alla företagets synliga handlingar och ställningstaganden måste också kännas äkta.

Den första punkten kan alltid diskuteras och olika personer har säkerligen olika uppfattningar kring vem som är mer eller mindre lämplig att förknippas med företagets varumärke så den punkten lämnar vi nu.

I det här fallet var den allvarligaste bristen förknippad med punkt 2 dvs vilka risker kan man rimligen förknippa med just den representanten och hur ska företaget agera om en kris uppstår. Det borde ha planerats för i alla fall en liten risk att personen i fråga eventuellt på något sätt skulle kunna bryta mot reklampolicyn eller bete sig på ett olämpligt sätt med tanke på målgruppen. Men det största problemet var att det inte fanns någon genomtänkt planerad åtgärd. Hade man agerat omedelbart så hade företaget inte kunnat klandras för skandalen.

När en sådan här skandal uppdagas finns det inte tid att fundera på hur man ska agera.

Man måste vara förberedd och kunna agera efter någon form av genomtänkt plan. Kalla det krismanual, riskanalys eller något annan men det viktigaste är att beredskapen finns där när olyckan knackar på dörren…

ToN

Till toppen