Vad är vi egentligen värda?

”Vad är värdet? – En konferens om lönsam kommunikation” var årets tema på kommunikationskonferensen Communicare. Ett ämne som är både intressant och aktuellt för alla oss som arbetar med kommunikation, oavsett om det är på en byrå eller i en organisation.

Samma utmaningar diskuterades på seminariet ”Mätning bortom pressklipp” som PRECIS, branschföreningen för konsultföretag specialiserade på rådgivning inom Public Relation, arrangerade den 4 mars.

Vid båda tillfällen var det nyttiga och nödvändiga diskussioner, men min känsla är att vi fortfarande är långt ifrån att hitta en effektiv metod för att utvärdera/mäta PR. Och i takt med att allt fler reklamföretag erbjuder PR-tjänster blir det viktigt för oss att bevisa vårt värde, rättfärdiga vår existens bland medieprofessionerna.

På Communicare resonerade Mykolaj Dymek, universitetslektor i strategisk kommunikation på Mittuniversitet samt VD för kommunikationsbyrån DRMD, bortom de klassiska mätmetoderna som pressklipp, räckvidd och sociala interaktioner. Att alla våra mätningar och utvärderingar genomsyras av transmissionsparadigmet är enligt Mykolaj vår stora utmaning. Så länge PR ser sig som reklambranschens lillebror och försöker bygga standarderna utifrån de villkoren kan det aldrig bli bra. PR-branschens utmaning är att enas om ett nytt koncept som visar på vilket unikt sätt PR-kommunikation skapar värde.

Min kollega Brit Stakston har resonerat runt vikten av att hitta mätmetoder för digital kommunikation och Mykolaj var inne på samma spår. Även jag tror att vi kan hitta en nyckel till vårt värde i den digitala kommunikationen och i de sociala medierna. En plattform där relationer och relationsskapande är utgångspunkten, en logik som ligger betydligt närmare PR-arbete än reklam.

Att PR är en viktig komponent för att sätta samtal på agendan är det få som argumenterar emot.

Att PR spelar en avgörande roll i flera steg av beslutsprocessen (såväl för konsumentköp som affärsbeslut) är det få som argumenterar emot.

Att PR bygger relationer som långsiktigt är centrala för ett företags framgång är det få som argumenterar emot.

Men frågan kvarstår, hur kan vi visa värdet av det här arbetet i kronor och ören i en mättmodell som utgår från vår branschs förutsättningar? 

Har du testat på någon alternativ utvärderingsmodell i ditt arbete?
Vad blev utfallet?

Till toppen