Usla upphandlingar är vardag

Hör på nyheterna att LRF och ett konsultföretag, utan upphandling och därmed konkurrens, fått 70 miljoner av Sida för ett biståndsuppdrag i Makedonien. Nog för att summan denna gång var ovanligt hög men tro mig, det händer hela tiden. Dåliga upphandlingar – alternativt ingen upphandling alls – är vardag.

I helgen berättade en god vän med ett eget litet konsultföretag att en kommun till varje pris vill undvika att upphandla tjänsten han erbjuder. Varför? Jo, för att (och här citerade han ordagrant kvinnan på kommunen) ”om vi gör en dålig upphandling så riskerar vi att sitta här med 25 anbud”. Dah! Upphandlingar är till för att skattebetalarna ska få största möjliga kvalitet till lägsta möjliga pris. Kan inte en kommunal inköpare upphandla ordentligt, så är det hög tid att hon/han går en kurs!

För att uppmuntra kommuner och landsting till bättre upphandlingar så korar SKL och Svenskt Näringsliv varje år ”bästa förfrågningsunderlag”. I år kammade Stockholms läns landsting och Botkyrka kommun hem priset. Mer sånt!

Och apropå upphandling så undrar jag om det är någon annan än jag som har funderar på vad konsekvenserna blir för reklam- och PR-branschen om socialdemokraterna får igenom sina krav på ändrade upphandlingsregler för att tvinga företag att skriva svenska kollektivavtal. Fortsättning följer…

FrF

Till toppen