Ursäkter är aldrig någon god idé

Tidningen Råd och Rön presenterade i sitt senaste nummer en granskning av olika klädföretags miljö- och etikarbete. Lindex hamnar bland dem som fick sämst omdöme.

I dagarna skickar klädkedjan ut ett brev till sina kunder där de talar om att de inte hade tid att fylla i enkäten för att de då var mitt uppe i ett eget arbete om sitt miljö- och etikarbete… och förstärker den interna klantigheten på marknadsavdelningen genom att i brevet till kunderna säga att ”Vi tycker att det är viktigt att ge den här informationen till alla och inte enbart till en utvald tidning.”  . . . tja den ”principfastheten” resulterar att de nu kan stoltsera med sina 17 av 100 poäng.

Att Råd & Rön å sin sida inte angett att de låga poängen beror på att Lindex inte fyllt i enkäten är en helt annan diskussion.

Poängen här är att inga ursäkter kommer kunna kompensera det intryck som Råd & Röns läsare fått om Lindex  miljö- och etikarbete. Att Lindex sedan strukturerat arbetat med etik- och mijöfrågor sen många år gör det hela bara än mer beklagligt för klädkedjans medarbetare. Idag finns deras CSR-rapport  lika synlig på hemsidan som de klädmärken de säljer. Men det är för sent för Råd & Röns prenumeranter.

Ett klockrent exempel på en intern felbedömning på en informations-/marknadsavdelning som man inte kan tillåta sig när det gäller ett företags miljöarbete idag. Blåslampan är på hela tiden och insyn avkrävs. Hänsyn kommer aldrig tas till interna processer såsom pressläggning av rapporter.

Brit

Till toppen