Uppkopplade så in i Norden

Enligt nya siffror från EU så är svenskarna och islänningarna de som är mest uppkopplade i Europa, enligt DI och Internetworld. 82 procent av svenskarna befann sig någon gång ute på Internet under första kvartalet 2004. Det ska genomföras med snittet för vår kontinent som är 47 procent.

Topplistan ser ut så här:

Sverige 82 %
Island 82 %
Danmark 76 %
Norge 75 &
Finland 70 %
Nederländerna 69 %
Luxemburg 65 %
Storbritannien 63 %
Tyskland 61 %
Österrike 52 %
Estland 50 %
Slovakien 46 %
Spanien 40 %
Slovenien 37 %
Irland 34 %
Lettland 33 %
Cypern 32 %
Tjeckien 32 %
Italien 31 %
Litauen 29 %
Polen 29 %
Portugal 29 %
Ungern 28 %
Grekland 20 %
Bulgarien 16 %
Turkiet 13 %
Rumänien 12 %

Ej med i undersökningen:
Belgien
Frankrike
Malta

De nordiska länderna intar tätpositionen enligt denna undersökning. Medan ansökarländer som Rumänien, Bulgarien och Turkiet hamnar i botten. Intressant att notera att Grekland har en låg andel av befolkningen som använder Internet regelbundet. En annan intressant reflektion över materialet är att Estland har högre uppkopplingsgrad än Irland och Italien. Statistiken bekräftar och slår hål på myter om EU-länderna.

Undersökningen visar också att 54 procent av Nederländernas pensionärer är uppkopplade. Motsvarande siffra i Sverige är 45 procent. Rapporten bekräftar också farhågorna om att det främst är höginkomsttagare som har tillgång till Internet.

Vilken effekt har vårt höga Internetanvändande på våra medievanor? Kommer den synkron mediekonsumtion ersättas av asykron, som vi tidigare skrivit om på JMWs blogg?

Här hittar du pressmeddelande och hela materialet.

BjM

Till toppen