Underskatta inte Facebooks betydelse

De senaste dagarna har vi upplevt en enorm mediehausse kring fenomenet Facebook. Varje medium med självrespekt har skrivit om Facebook.

Man ska inte underskatta Facebooks pedagogiska betydelse. Facebook når en äldre målgrupp som inte i samma utsträckning som 80- och 90-talisterna har använt sig av de sociala medierna. Facebook öppnar ögonen för de sociala medierna* på dagens beslutsfattare.

Fortfarande finns det många som ställer sig undrande inför fenomenet med sociala medier. De har svårt att förstå betydelsen av dessa medier. Men egentligen är det inte mer spektakulärt än vanliga möten mellan människor. Även om de sker virtuellt. För marknadsförare har möten mellan människor varit ett intressant medium under längre tid. Genom word-of-mouth har dessa möten försökts nå med olika budskap.

Nu är det de sociala mötena i den virtuella verkligheten som är i fokus. Hur man som företag, organisation eller opinionsbildare når ut i dessa medier är en fråga som många marknadsförare ställt sig i veckan.

Vilken är då affärsnyttan med Facebook? Det har främst pekats på möjligheterna för Person-PR, dvs byggandet av personliga varumärken. Men sociala medier rätt använt är också en viktig byggsten för det omvända dvs människors uppfattning om företag, varor, tjänster och produkter.

En rad företag har redan börjat använda sig av Facebook för sin interna kommunikation. Andra använder sociala medier för att stärka stoltheten bland sina medarbetare eller rekrytera nya medarbetare.

En annan möjlighet för företagen är att använda de sociala medierna till att skaffa sig ytterligare kunskap om sina konsumenter / sin målgrupp genom att bjuda in dem till en dialog. Därmed kan företaget öka kunskapen om sina konsumenters beteenden och värderingar vilket kan användas i såväl produktutvecklingen som utformningen av budskap. Men också för att få direkt feedback på företagets produkter och ställningstaganden. Rekommendationen till nyfikna marknadsförare idag är att de måste våga använda icke-traditionella vägar för exponering av sitt varumärke och de värderingar det står för. Här spelar de sociala medierna en stor roll.

Det är dags att ta dem på allvar och börja inkludera de sociala medierna i sin marknadskommunikation.

Björn

JMWs definition av sociala medier:

Sociala medier innefattar de digitala kommunikationsformerna som finns för att dela upplevelser, åsikter och innehåll. Verktygen för detta kan vara telefon, Internet och TV och handlar om till exempel följande kommunikationsformer: Chat,Textmeddelande, Bloggar, Communities, Sociala nätverk, Uppladdning och delande av bilder, musik och videos, Mail, Online-spel, Virtuella verkligheter som till exempel Second Life, Wikis.

 

Till toppen