TV-licens vs medieavgift – kejsarens nya kläder?

Regeringens utredare föreslår att TV-licensen ska avskaffas och ersättas med en medieavgift. Avgiften ska betalas om man skaffar en utrustning som kan fungera som TV-mottagare. Alltså kommer innehavare av mobiler, datorer, digital-boxar, video- och dvd-spelare beläggas med den nya avgiften. TV-licensen har hittills finansierat våra public service kanaler, SVT, Utbildningsradion och Sveriges Radio. Pengarna har gått till public service företagen via statsbudgeten. Nu ska de gå direkt till företagen utan att gå omvägen via statsbudgeten. Därmed ska företagens oberoende öka. Men riksdagen ska fortsätta fastställa nivån. Frågan är om oberoendet ökar om riksdagen fortsätter besluta nivåer och fördelningen mellan de olika bolagen. Är det bara nysvenska eller kejsarens nya kläder?

BjM

Till toppen