Tolv råd till dig som ska bevaka webben.

Antalet företaget som erbjuder olika former av webbevakningar ökar. Nya aktörer erbjuder mer eller mindre utvecklade söktjänster. Priset och kvaliteten på tjänsterna varierar. För den som ska välja är det viktigt att man vet vad man vill uppnå med en söktjänst. Följande frågor bör du ställa: 

1. Hur många källor täcker de?
Antalet källor på Internet växer. Det är viktigt att en söktjänst har ett stort antal källor. Be att få se deras medielista. Stäm av att den leverantör du tänkt anlita söker igenom de källor som du är mest intresserad av.

2. Hur ofta söker de efter nyheter?
Vissa söktjänster söker igenom några källor någon enstaka gång per dag. Andra ett par gånger i timmen. Det är viktigt att söktjänsten söker igenom de webbplatser som ofta publicerar nyheter minst tre-fyra par gånger i timmen.

3. Hur ofta uppdaterar de sin medielista?
En webbevakningstjänst bör själva känna ett stort ansvar för att uppdatera sin lista över medier som de söker igenom. Visst är det bra om du som kund kan lägga till medier som du är intresserad av. Men det är viktigt att de som är specialister hänger med i utvecklingen på webben och själva tar ett stort ansvar för att uppdatera sin medielista.

4. PDF, rörligt eller inte?
Fler och fler tidningar publicerar den tidning som gått i tryck i form av PDF på sin hemsida. Kan deras sökmotor söka PDF:er? Svaret bör vara ja. En stor utmaning för webbevakningsföretagen är att täcka det rörliga materialet som t ex SVT och TV4 lägger ut. Söker tjänsten igenom det materialet eller arbetar de med att hitta en lösning som gör detta möjligt i framtiden.

5. Kan du söka i ett arkiv?
En fördel med vissa tjänster är att du kan söka i det material som deras sökmotor sökt igenom. En bra webbevakningstjänst erbjuder den möjligheten.

6. Har de tillgång till lösenordskyddade delarna?
Många medier har delar som är lösenordsskyddade för sina prenumeranter. Ställ frågan till leverantören om de söker igenom det materialet. Vissa tjänster har dessutom tecknat avtal med vissa medier som gör det möjligt för dig att köpa enskilda artiklar.

7. Hur levererar de nyheterna till dig?
Nästan alla leverantörer erbjuder idag e-postleverans av nyheterna. Du kan välja om du får nyheterna levererade en eller flera gånger per dag. De flesta erbjuder också att du kan få nyheterna levererade till din hemsida eller ditt intranät genom ett så kallat news feed. Jag tycker även att det är viktigt att man har möjlighet att få nyheterna levererade via sms – en sms-tjänst kan fungera som ett nyhetslarm. Dvs du blir aviserad direkt till din mobil då en nyhet läggs ut på Internet.

8. Vem utformar dina sökprofiler?
Vissa av de tjänsterna som finns tillgängliga måste du själv utforma din sökprofil. Hur gärna jag än vill så vet jag att jag aldrig kommer bli expert på hur man söker på Internet (trots att jag en gång i tiden skrev en ”liten bok” om hur man söker på Internet med hjälp av Altavista). Man behöver ofta hjälp av dem som levererar tjänsterna för att utforma en smart sökprofil som inte täcker in för mycket.

9. Har de statistik?
En bra funktion som fler och fler tjänster erbjuder är statistik. Med ett musklick kan du få en överblick av uppmärksamheten på Internet kring ditt företag eller den frågan som du bevakar.

10. Kan du filtrera?
Vissa sökningar ger för omfattande resultat. Ibland måste man ha någon form av filter, det kan vara att man bara är intresserade av ett begränsat antal medier eller ditt sökord i ett visst sammanhang. Ställ därför frågan om du kan filtrera resultatet. Nöj dig inte med något annat svar än ja.

11. Kan du lägga till en speciell sida?
Ibland vill du bevaka om något händer på t ex en konkurrents hemsida. Många tjänster erbjuder dig möjligheten att få information om när din konkurrent har uppdaterat sin hemsida.

12. Ekonomisk stabilitet
Min bedömning är utbudet av webbevakningstjänster är för stort i nuläget och att det i framtiden kommer att ske en utslagning. Därför bör du ställa frågor om företagets möjligheter att överleva. Det är också viktigt att företaget har en ekonomisk stabilitet så att de kan fortsätta utveckla sin tjänst.

Vill du ha fler tips och råd så är du välkommen att kontakta oss på JMW.

BjM

Till toppen