The Capital Times är digital

Förra helgen kom sista pappersvarianten av tidningen The Capital Times. Nu finns den endast som internettidning (Det kommer visserligen en helgbilaga i pappersform). Visserligen är tidningen ingen morgontidning, men det säger ändå mycket om vilken utveckling som sker. De traditionella medierna tappar i upplagor och att man nu i Wisconsin väljer att gå över helt till Internet säger nog en hel del om framtiden för fler tryckta nyhetsmedier.

Magnus Klang

Till toppen