The Capital Times är digital

Förra helgen kom sista pappersvarianten av tidningen The Capital Times. Nu finns den endast som internettidning (Det kommer visserligen en helgbilaga i pappersform). Visserligen är tidningen ingen morgontidning, men det säger ändå mycket om vilken utveckling som sker. De traditionella medierna tappar i upplagor och att man nu i Wisconsin väljer att gå över helt till Internet säger nog en hel del om framtiden för fler tryckta nyhetsmedier.

Magnus Klang

Prenumerera på vårt nyhetsbrev för våra senaste nyheter, spaningar och tips.

Till toppen