Svenska Kyrkan missar flera steg

I Svenska Kyrkans senaste SL-kampanj lockar man med ord som trådlöst, support dygnet runt, ständig uppkoppling och vill påminna läsaren om möjligheterna till bön. Dygnet runt och när som helst.

Ett försök att närma sig nya målgrupper. Med hjälp av ord som används i andra grupperingar och sammanhang än de som traditionellt vänder sig till Gud och Svenska Kyrkan.

Kampanjen missar helt själva grundproblemet. Problemet är inte tillgängligheten, problemet för dem som idag inte vänder sig till kyrkan är tanken på Gud som koncept. Tron föds inte genom att använda begrepp för ett tekniskt verktyg som hjälper människor med helt andra saker i vardagen.

Men, trots allt, mig fick man ändå att besöka Svenska Kyrkans hemsida. Men vad finns där då? Inte ett ord eller återkoppling till det som syns i tåg och tunnelbanevagnar, varken begrepps- eller bildmässigt.

Så Svenska Kyrkan om ni nu lockar någon med er kampanj vad ska de då göra förutom att be böner under sin t-baneresan? Var inte tanken att påminna om Gud och Svenska Kyrkans verksamhet? Nu missar ni ju ännu en poäng.

Välkomna då de (få) som trots allt blir lite nyfikna. Fördjupa de resonemang ni försöker föra med era tunnelbaneannonser och skapa en dialog om ni nu valt att försöka prata med oss.

Brit

Till toppen