Stundande video podcasting-feber även i Skolsverige?

Tidigare har vi här på JMWs blogg berättat om hur mediekonsumtionen i grunden är på väg mot en omdaning. Ett exempel som vi tog upp var podcasting, som fortfarande mest består av ljudfiler men även kan handla om videoklipp.

Nu ser vi ett exempel på en svensk organisation, Rektorsakademin närmare bestämt, som sedan tidigare har tillhandahållit vanlig podcasting av ljudfiler och börjar nu erbjuda videofiler anpassade för Ipod Video.

Enligt Rektorsakademin ska programmen användas för att sprida innehållet på nätverksträffarna så att alla i nätverket kan följa vad som händer på träffarna i Stockholm, Umeå och Göteborg.

Källor: Computer Sweden , Rektorsakademin

ToN

Till toppen