Spring och beröm dem!

Veckans bästa initiativ som visar på både kundmedvetenhet och klockrent ställningstagande i linje med sitt varumärke är att Coop säljer ENDAST ekologiska bananer .  Med stolta skyltar i hela butiken slår de fast något som borde vara självklart ”Vi säljer bara ekologiska bananer!”.

 När man undervisar barn om frågor som berör hållbar utveckling och kommer in på matproduktion så frågar de alltid med indignerad förvåning: ”Men varför säljer man saker i affärer som inte är bra för djuren och miljön?”. Det är alltid lika svårt att förklara.

 Coop visar nu att det är möjligt att göra det som är så självklart för barnen. De ekologiska bananerna kan nu säljas till samma pris som ”vanliga” bananer” eftersom efterfrågan ökat på ekologiskt producerade varor. Den ökade efterfrågan har också möjliggjort effektiviseringen av produktionen vilket också bidragit till prissänkningarna. Konsumentmakt, önskan om lägsta pris och vinstkrav kan alltså förenas.

 Detta är ett första försök för Coop i Stockholm och Väst Sverige. Man kan hoppas att steget till att ta plocka ner det stolta budskapet på de handskrivna lapparna i butiken kommer att bära butiksföreståndaren emot. För vem kommer att vilja köpa något annat än ekologiska bananer efter det här i en Coop-butik? Att ta ner skyltarna och börja sälja icke ekologiska bananer borde för kunderna bli liktydigt med ”nu säljer vi återigen bananer som förgiftar miljön och skadar arbetskraften på bananodlingarna”.

 Coop har tagit ett första steg mot en stor och självklar utveckling av produktsortimentet i framtidens butiker. Det de gör skapar dessutom en medvetenhet hos kundgrupper som ännu inte riktigt reflekterat över alternativen. För visst tänker vi konsumenter lite grann precis som barnen  ”om det säljs så bordet det ju vara OK ändå”.

 Brit

Till toppen