Spaning: Digitaliseringen av småföretagarna har bara börjat

Foto: cr103 / stockarch.com || Creative Commons

Nyligen presenterade Google och Almi ”Digitalakademin” med mål att svenska företag ska bli bättre på att utnyttja digitaliseringens möjligheter. Och sanningen är att de aldrig varit större – Digitaliseringen av småföretagen har bara börjat.

För småföretag runtom i världen blir digitaliseringen allt mer påtaglig. Och beroende på hur man ser på den är digitaliseringen en möjlighet – eller ett hot mot småföretagen. Digitaliseringen skapar nämligen en ny storts konkurrenssituation där lokala företag får globala konkurrenter.

Med tjänster som exempelvis svenska Tictail kan världen öppna sig för en liten butik, då Tictail gör det enkelt att öppna en egen webbshop. Egna sidor och konton på Facebook, Twitter, Instagram eller Pinterest gör det samtidigt enklare att själv marknadsföra sitt företag och sina produkter/tjänster till en större publik – och dessutom hålla koll på statistik, webbtrafik och data för att förbättra närvaron på de olika plattformarna.

”Och med all tillgänglig data, feedback och dialog med användare och kunder blir kommunikation så mycket mer än PR eller reklam.”

Och med all tillgänglig data, feedback och dialog med användare och kunder blir kommunikation så mycket mer än PR eller reklam. Utvecklingen går åt ett håll där kommunikationsbyråer i stor utsträckning börjar ge input eller få inflytande över produktutvecklingen. En kreativ idé med utgångspunkt i insamlad data från kampanjer kan idag bli till en verklig produkt, vilket exempelvis Libero BabyBuzz visar.

En utveckling som kommer öka

Det här är en utveckling som bara kommer öka. Inte minst när fler entreprenörer växer upp med nätet som främsta plattform och kommunikationskanal. Och det kan låta som många saker att hålla reda på och lära sig – men det finns en app för det också: Googles ”PRIMER” som är en app för iOS och Android som i enkla kurser i mobilen lär dig allt du behöver veta om digital marknadsföring.

google-primer-800x469

Hur ser då framtiden ut?

På JMW ser vi framför allt två scenarion:

Det första – Integration: Småföretagare kommer i allt större utsträckning koppla sin verksamhet till nya nischade digitala tjänster. Här är Foodora och deras integrering med restauranger ett exempel på integration av bransch till digital tjänst. I framtiden kommer fler branscher följa i Foodoras fotspår.

Det andra – Innovation: Nya aktörer kliver in på marknaden och förändrar spelplanen totalt. Här finns aktörer som exempelvis Spotify eller Uber som med innovation förändrar hur en hel bransch fungerar.

I USA lanserades nyligen appen ”Handy” som kopplar ihop allt från elektriker till städare med personer som behöver deras tjänster. Och vi kommer se fler aktörer som kliver in i den digitala ekonomin och skapar nya plattformar för tjänster som idag inte förmedlas genom appar. Kanske är nästa grej ett Uber för Veterinärer? Eller en tjänst vi inte ens vet om att vi behöver… än.

Till toppen