Socialamedierevolutionen är ett faktum

Har i veckan haft ett antal seminarier om sociala medier plus ännu en av de heldagskurser om sociala medier tillsammans med kreative plannern Niclas Strandh, Heimer & Company. Idag sätter vi oss båda och finslipar upplägget för våra nylanserade bloggkurser också. Kort sagt är intresset stort för sociala medier. Att en hel dag få diskutera marknadskommunikationens alla aspekter med så många företag har varit extremt lärorikt. Men vad har vi lärt oss då i mötet med ett så stort antal företag och organisationer?

Den här postningen skulle kunna bli hur lång som helst men ska kort försöka summera något av det som varit mest tydligt under vårens intensiva arbete med att evangelisera runt sociala medier.

  1. Kontroll vs tappa kontroll

Självklart. Den ständiga ömma tån för företagen…de är väldigt rädda för den kontroll över sitt varumärke som de förlorat genom sociala medier, en kontroll man aldrig ens haft men de sociala medierna driver verkligen på insikten om hur lite kontroll man har. Företagen har två enkla möjligheter att hantera detta. De kan dels interagera dvs hellre ge sig in i dialogen än att fortsätta hålla för öronen som om den inte pågår dels kan de faktiskt använda de sociala medierna för att till viss del, paradoxalt nog, återta kontrollen…

Sociala medier ger företag chansen att kunna ge sin bild av verkligheten, kommentera dagsaktuella skeenden och visa på den kunskapsbit man själv bidrar med i det som sker i omvärlden. Vilket ytterst också förändrar pr-konsulters roll, för det handlar idag om så mycket mer än stora releaser via journalister idag. Företagen kan själva, extremt kostnadseffektivt, få ut sitt budskap.

2. Analoga vs digitala värderingar

Passen där vi går igenom digital immigrants vs digital natives och adderar analoga och digitala värderingar till dessa begrepp blir till viktiga stunder av mer filosofiska diskussioner om förhållningssätt och handlingsutrymmen i paradigmskiften. Att resonera runt förflyttningen som sker i begrepp som personligt och privat är viktiga byggstenar för det fortsatta arbetet med sociala medier för företag.

3. Personifieringen
Sociala medier är också ett kraftfullt redskap för företag, organisationer och människor att blir mer personliga. En önskan som finns både hos företagens medarbetare och konsumenter/kunder. Efter en heldags workshop börjar det glittra i ögonen bland kursdeltagarna av stolthet över att vara en del av dem som kan bära fram sitt företags värderingar och visioner tillsammans med insikten över att verktygen för detta finns.

Det här har vi bara sett början av. Till exempel har endast sju procent av landets företag bloggar idag och att strukturerat använda sociala medier som kitt i employment branding arbetet saknas det ännu klockrena exempel på.

4. Organisations- och ledarskapsutveckling

Här och i punkt 5 ligger det riktigt utmanande för företagen. Sociala medier driver på företagen och tvingar dem att tänka om vad gäller arbetsformer, arbetsroller och interna strukturer mellan marknad, kommunikation, IT, HR och ledningsgrupp. Det har mer än en gång under vårens alla kurser funnits anledning att bryta för en stund och strukturerat ge deltagarna utrymme att diskutera organisationsutveckling, mötesformer, delande av kunskap och yttrandefrihet på nätet för medarbetare. Vem får säga vad och vad får man inte säga och varför i så fall? Ja sociala medier borrar sig verkligen in i företag och vänder upp och ner på företagskulturer, hierarkier och utmanar nivån av mod hos ledningen.

5. Demokratisering

Sociala mediers roll i demokratiseringsprocessen är välkänt. För företag och organisationer gäller det att skapa förståelse för att människor engagemang i tjänster, produkter relaterade till dem enkelt kan uttryckas på nätet idag. Var och en som är engagerad i något kan idag med lätthet starta ett eget socialt nätverk. Demokratiseringen är förstås också kopplad till organisationsutvecklingen. Fler medarbetare som ges chans att uttrycka sig bidrar ju också till demokratiseringsprocessen i stort.

6. Sociala medier är inget val & helhetssyn
Vi måste sluta tänka sociala medieprojekt. Det blir så aktivitetsstyrt och att slänga in en blogg eller ha en kanal där kunder/konsumenter kan uttrycka sig betyder inte att man tagit till sig den fulla potentialen av de sociala medierna. Det räcker inte. Sociala medier handlar om något lika naturligt som el, telefon eller organisationsnummer för företag och genomsyrar all intern och extern kommunikation idag. Utan sociala medier kommer man inte finnas för kunden/konsumenten. Utan sociala medier kommer man snabbt vara extremt ineffektiv både vad det gäller till exempel anställdas arbetstid, interninformation och extern marknadskommunikation.

Sociala medier är navet i all kommunikation, exkluderar inget och fångar upp allt varumärkesbyggande arbete. Gör alla marknadsaktiviteter sökbara, delbara över tid och ska förstås bygga på en genuin vilja till tvåvägskommunikation. En dialog med konsumenter och kunder som dessutom blir en ständig källa till utveckling.

Hur kan man som företag ens överväga att stå utanför allt detta?

JMW som kommunikationbyrå och Heimer & Company som reklambyrå har valt att ge dessa kurser tillsammans bl.a. för att sociala medier suddar ut gränser mellan byråer (och för att visa att Sverige är större än Stockholm ;), Heimer & Company ligger i Falun.).

Vi tycker att det är en poäng att vara förebildliga här och visa kunder att samverkan kan ske över byrågränser och hur våra respektive specialistkompetenser vinner på att samverka mer över dessa gränser.

Tack alla!
Stort tack till alla kursdeltagare vars engagemang och mod att diskutera bidragit till kursens utveckling och vår personliga utveckling som kursledare. Förstås också ett jättetack till min eminente vapendragare Niclas Strandh, det har varit utvecklande och inspirerande att jobba tillsammans! Trots många och långa resor från Borlänge, en globetrotter har fötts 😉

Arbetet fortsätter till hösten med kurser i Sociala medier och Bloggworkshop för företag, kurser som inte bara kommer att ges i Stockholm!

Brit Stakston

Till toppen