Sociala medier och PR-branschen

Oj vilket tryck det är på allt som rör sociala medier. Allt sker på en gång nu och i parallella processer. Det är liksom på och av om vartannat. 100 steg fram och 10 tillbaks. Ibland till och med tvärtom. Allt som skett gradvis under 10-15 år avhandlas i ett rasande tempo. I diskussioner om sociala medier med kunder består vardagen idag av:

  • Nya spännande affärsmöjligheter VS Integritetshot
  • Traditionella metoder i nya kanaler VS Modet att våga tänka nytt hela vägen
  • Räknandet av pressklipp/antal klick VS Nya utvärderingsformer

Det finns onekligen ett starkt utvecklingsbehov för allt som rör de sociala medierna, hos både kunder och i vårt eget tjänsteutbud som kommunikationsbyrå.

Just PR-byråerna har kanske mest att både erbjuda och att lära för att kunna matcha och realisera det nyväckta intresset för sociala medier som finns hos företag idag. Sociala medier är ett verktyg för kommunikation där det som händer mellan människor står i fokus. Det är enkelt att därmed förstå vilken viktig roll just kommunikationsbyråer har här. Konsten att identifiera och få ut genuina historier är sedan länge vår kärnkompetens.

Facebook t.ex. är en uppenbar direktkanal till 830 000 svenskar idag. Men hur kan man använda ett socialt nätverk? 

En undersökning som ger intressanta pusselbitar till det nytänk som behövs är den konsumentundersökning som Nielsen gjort på 47 marknader och bland drygt 26 000 konsumenter. Rekommendationer från andra användare och traditionella medier upplevs som de två mest trovärdiga formerna för annonsering medan sök- och bannerannonsering återfinns bland de minst trovärdiga. Intressanta och tänkvärda nationella skillnader återfinns dock också i undersökningen.

För egen del ger undersökningen intressanta perspektiv framför allt på två delar:

  1. Att traditionella metoder inte fungerar i nya kanaler
  2. Att trovärdighet är ett nyckelord för framtiden 

Framgångsfaktorn för kommunikation på de sociala nätverken ligger i att trots att de på ett plan är jämförbara med andra kanaler som når stora massor (dagstidningar eller tv-program med höga tittarsiffror) kräver helt nya former för kommunikation. Här krävs en personlig och genuin relation till användarna som bygger på deras egna upplevelser av varumärken och de tjänster och produkter de är förknippad med. Förmågan att lyssna och lära av vad konsumenterna upplever är en uppenbar nytta med de sociala medierna för företagen.

På ett teoretiskt plan förstår alla i branschen det – både kunder och kommunikationskonsulter – men när det kommer till praktisk handling blir det allt för ofta fortfarande lösningar som visar mer på ett inifrån och ut perspektiv än något annat.

Historieberättandet tillsammans med trovärdighet kan innebära att företag är välkomna in på de nya arenorna av kommunikation. Men det kräver mod och långsiktighet hos alla inblandade. Konsumenterna är de som ska sätta agendan på de sociala medierna.

Just nu handlar det mer om att lyssna än att agera. Lösningen till framgångsrika kommunikationslösningar inom de sociala medierna ligger hos användarna.

Brit

Till toppen